วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ท่าเตียน

เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และหลายท่านคง รู้จักกันดีเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะตลอดทั้งปี ทั้งคนไทยและต่างชาติโดยเฉพาะ คนต่างชาติให้ความสำคัญมากมาเมืองไทยต้องมาชมพระนอนวัดโพธิ์ ที่มีความงดงามและ มีขนาดองค์ใหญ่เป็นที่หาชมยากของคนต่างชาติ วัดโพธิ์ ยังเป็นโบราณสถาน ที่มีพระพุทธรูป เก่าแก่รอบโบสถ์ ที่มีความสวงามและหาชมยาก

ประวัติโดยย่อ วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแท่นประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย

พระนอนวัดโพธิ์สร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 คราวบูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยทรงมีพระราชดำริว่า พระพุทธรูปปางสำคัญได้สร้างขึ้นในวัดนี้หลายปางแล้ว ขาดแต่ปางไสยาสน์เท่านั้น จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระปางไสยาสน์องค์นี้ขึ้น โดยงานพุทธศิลป์พระพักตร์ที่โดดเด่น และฝีมือของการฝังมุกที่พระบาทขององค์พระ ทำให้ได้รับการยกย่องว่าองค์พระพุทธไสยาสน์เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของช่างทองที่ยากหาใครเสมอเหมือนแห่งศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า พระพุทธเทวปฏิมากร ที่ฐานชุกชีก่อไว้ 3 ชั้น ชั้นที่ 1 บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่ 1 ไว้ ชั้นที่ 2 ประดิษฐานรูปพระอัครสาวกทั้งสององค์ฐานชุกชี ชั้นล่างสุดประดิษฐาน พระมหาสาวก 8 องค์ (พระอรหันต์ 8 ทิศ)

พระพุทธเทวปฏิมากร

พระระเบียง เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สร้างล้อมรอบพระอุโบสถ มีอยู่ 2 ชั้น ทั้งสองชั้นเชื่อมต่อด้วยพระวิหารทิศอยู่รอบพระอุโบสถทั้งสี่ทิศ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ และสร้างพระวิหารไว้ประจำสี่ทิศ

เขามอ หรือสวนหย่อม เป็นสวนหินปลูกไม้ประดับที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้รื้อขนก้อนศิลาใหญ่ และเล็กซึ่งก่อเป็นภูเขาในสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง แต่ครั้งรัชกาลที่ 2 มาก่อนเป็นภูเขาเป็นสวนประดับรอบวัด ปลูกต้นไม้ไว้ตามเชิงเขาและบนเขา มีทั้งสถูปและเสาโคมแบบจีน รูปตุ๊กตาจีนและรูปสัตว์จัตุบาท (สัตว์สี่เท้า) ต่างๆ เรียงรายอยู่ทั่วไปทั้งบนเขา และเชิงเขา เขามอมีทั้งหมด 24 ลูก เช่น เขาประดู่ เขาสะเดา เขาอโศก เขาสมอ เขาฤาษดัดตน เขาศิวลึงค์ เป็นต้น พรรณไม้ที่ปลูกประดับส่วนใหญ่ตายลงทางวัดได้ปรับปรุงเป็นสวนหิน ประดับด้วยไม้ดอกไม้ใบนับเป็นมุมนั่งพักผ่อนที่เพลิดเพลินตาเย็นกายสบายใจ

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๑-๔ ประดิษฐานอยู่ในกำแพงแก้วสีขาว

สิ่งสำคัญภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
 • ศาลารายล้อมลานวัดทั้งข้างใน (รอบพระอุโบสถ)
 • พระมณฑป (หอไตรจตุรมุข)
 • พระวิหารทิศเหนือประดิษฐานพระปางป่าเลไลยก์
 • ศาลาการเปรียญ
 • พระวิหารทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก
 • พระวิหารทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาอัญเชิญมาจากกรุงเก่า
 • พระวิหารทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่า“พระเจ้าตรัสในควงไม้พระมหาโพธิ์”
 • โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ และการนวดแผนโบราณ
 • ที่อยู่ติดต่อ

  • ⌂ 2 ถนน สนามไชย แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • ⏰ เปิดปิด เวลา 08.300-18.00น.
  • ☏ โทร.02-226-0335
  แผนที่การเดินทาง

  ☰ ท่องเที่ยว 77 จังหวัด

  ☰ ที่พัก 77 จังหวัด

  ☰ ร้านอาหาร 77 จังหวัด

  แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
  1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
  2. วัดพระแก้วมรกต
  3. วัดพระเชตุพน
  4. วัดระฆังโฆสิตาราม
  5. วัดชนะสงครามราช
  6. วัดสุทัศน์
  7. วัดสระเกศ
  8. วัดบวรนิเวศ
  9. วัดเบญจมบพิตร

  สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

  ตลาดตลิ่งชัน

  วัดพระแก้วมรกต

  วัดพระเชตุพน

  วัดสุทัศน์

  วัดบวรนิเวศ

  วัดอรุณราชวราราม

  วัดอรุณราชวราราม