วัดร่องเสือเต้น เชียงราย

วัดร่องเสือเต้น เป็นหนึ่งในวัดที่มีความงดงาม ระดับ Unseen Thailand ของจังหวัดเชียงราย นอกเหนือจากวัดร่องขุ่นแล้ว นักท่อเที่ยวต่างเดินทางมาชมความงดงามและวักการะ พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ที่มีความงดงามเช่นกัน

ประวัติโดยย่อของวัดร่องเสือเต้น
ตั้งอยู่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ฝั่งด้านซ้ายทางทิศตะวันออกของเทศบาลนครเมืองเชียงราย ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายมากนัก ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง เมื่อ 80-100 ปีก่อน จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว่า ในสมัยนั้นยังไม่มีบ้านเรือนและผู้คนอาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าจึงมีจำนวนมากโดยเฉพาะเสือ ชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้นมักชอบเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไปมา จึงเรียกบริเวณนี้ต่อๆกันมาว่า “ร่องเสือเต้น”

ภายในวิหาร เป็นพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ที่มีความงดงาม ภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้งยังได้รับพระราชทานนาม รัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ทีหมายความว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคลเจ้าในความเป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก”

โบสธ์อยู่กลางดอกบัว

ทางด้านหลังของวิหารยังประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติสีขาวขนาดใหญ่

ที่อยู่ติดต่อ

 • หมู่ที่ 2 306 ถนนแม่กก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
 • 082 026 9038
 • เปิดปิด เวลา 07.00-20.00น.
แผนที่การเดินทาง

☰ ท่องเที่ยว 77 จังหวัด

☰ ที่พัก 77 จังหวัด

☰ ร้านอาหาร 77 จังหวัด

แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
 1. วัดร่องข่น
 2. วัดร่องเสือเต้น
 3. วัดห้วยป่ากั้ง
 4. วัดพระธาตุดอยตุง
 5. วัดพระแก้ว
 6. วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
 7. วัดกลางเวียง
 8. วัดพระธาตุดอยทอง
 9. วัดพระสิงห์

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

วัดร่องขุ่น

วัดห้วยป่ากั้ง

ดอยแม่สลอง

พระธาตุดอยตุง

ดอยผาตั้ง