วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนา และเชื่อว่าเป็นวัดประจำปีเกิดของปีชวด หรือหนู ดังนั้นการมีโอกาสได้ไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ก็เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ประวัติโดยย่อ
ตามตำนานเล่าว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมายังบริเวณนี้และตรัสว่าในอนาคตที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระองค์ ได้แก่ พระบรมธาตุส่วนทักษิณโมลีธาตุจอมหัวเบื้องขวา ธาตุกระดูกด้ามมีด (ไหปลาร้า) เบื้องขวา และพระธาตุย่อยอีก 5 องค์ และที่นี่จะเป็นที่ตั้งพระพุทธศาสนาอันรุ่งเรืองสืบไป และตำนานยังกล่าวถึงพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ชาวอินเดีย องค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก ว่าเป็นผู้อัญเชิญพระบรมธาตุมาประดิษฐานไว้ที่ดอยจอมทองตั้งแต่ พ.ศ. 218 โดยได้เสด็จมาอัญเชิญพระบรมธาตุสู่คูหาใต้พื้นดอยจอมทอง จนมีการก่อสร้างสถาปนาวัดพระธาตุศรีจอมทอง และมีการค้นพบพระบรมธาตุในกาลต่อมา

ในพ.ศ.2060 เมื่อครั้งที่พระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิ (พระเมืองแก้ว) เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ขณะนั้นจอมทองเป็นส่วนหนึ่งของล้านนา พระเมืองแก้วได้ทรงรับสั่งให้มีการปฏิสังขรณ์ปลูกสร้างพระวิหาร 4 มุขหลังหนึ่ง ยึดตามแบบของวิหารวัดศรีภูมิในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วสั่งให้ก่อปราสาทหลังหนึ่งในเหมือนปราสาทอันมีอยู่ในพระอุโบสถวัดมหาโพธิหลวง (วัดเจ็ดยอด) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ จากนั้นรับสั่งให้ช่างทองสร้างโกศทองคำเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ ทรงประกอบพิธีสมโภชเฉลิมฉลอง และอัญเชิญพระบรมธาตุเข้าไว้ในโกศทองคำ และประดิษฐานไว้ในมณฑปปราสาทนั้น และได้พระราชทานวัตถุไทยทานและเครื่องแห่ไว้กับพระบรมธาตุเจ้าเป็นอันมาก ทั้งยังถวายข้าทาสและที่นาให้แก่วัด เรียกว่า “ข้าพระธาตุ” เพื่อให้คนเหล่านั้นอยู่ดูแลรักษาทำนุบำรุงพระบรมธาตุและวัดสืบไป

สำหรับผู้ที่เกิดปีนักษัตรปีชวด (หนู) ตามความเชื่อของชาวล้านนา ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรนี้จะต้องไปกราบไหว้บูชา “พระธาตุศรีจอมทอง” ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ดังนั้นการมีโอกาสได้ไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ก็เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ส่วนที่อยู่ติดกันคือพระวิหารหลวงทรงจตุรมุขอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ องค์พระธาตุนั้นบรรจุอยู่ในโกศทองคำ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนมณฑปปราสาท หรือ “กู่” ซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็กสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระบรมธาตุ มีประตู 4 ด้าน หลังคาหลายชั้นซ้อนกันมียอดแหลมงดงามยิ่งนัก โดยกู่นี้เปรียบเสมือนปราสาทที่ประทับของพระพุทธเจ้านั่นเอง ประชาชนสามารถเข้าไปสักการะพระบรมธาตุภายในวิหารหลวงกันได้

ที่อยู่ติดต่อ

 • หมู่ที่ 2 306 ถนนแม่กก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
 • 082 026 9038
 • เปิดปิด เวลา 07.00-20.00น.
แผนที่การเดินทาง

☰ ท่องเที่ยว 77 จังหวัด

☰ ที่พัก 77 จังหวัด

☰ ร้านอาหาร 77 จังหวัด

แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
 1. วัดร่องข่น
 2. วัดร่องเสือเต้น
 3. วัดห้วยป่ากั้ง
 4. วัดพระธาตุดอยตุง
 5. วัดพระแก้ว
 6. วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
 7. วัดกลางเวียง
 8. วัดพระธาตุดอยทอง
 9. วัดพระสิงห์

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

วัดร่องขุ่น

วัดห้วยป่ากั้ง

ดอยแม่สลอง

พระธาตุดอยตุง

ดอยผาตั้ง