WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

เมืองโบราณ สมุทรปราการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท(สายเก่า) สังเกตุเห็นได้ง่ายเพราะมีป้ายบอกทางตลอด เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มาเที่ยวที่เมืองโบราณได้พบเห็นสถาปัตยกรรมของแต่ละจังหวัด ที่ได้สร้างจำลอง และได้รวบรวมศิลปและวัฒนธรรม มาไว้ที่เมืองโบราณแห่งนี้ สเหมือนได้ไปเที่ยวทั่วไทย ภายในวันเดียว

การรวบรวมศิลปะงานช่างของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆ
ศิลปะที่ปรากฎในสยามประเทศ

การรวบรวมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองโบราณในฐานะที่เป็นแหล่งเรียน รู้นั้น ทางเมืองโบราณได้มุ่งเน้นถึงงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของยุคสมัยต่างๆ ที่มีความสำคัญ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของการเพาะบ่มทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน บางยุคสมัยก็มีการคาบเกี่ยวกัน ในช่วงมิติของเวลา เพราะชุมชนที่เกิดขึ้นเป็นบ้านเมืองนั้น ไม่ได้รอให้ชุมชนหนึ่ง ที่มีอยู่ก่อนเสื่อมสลายไป แล้วค่อยตั้งอีกชุมชนหนึ่งขึ้น หากว่าแต่ละชุมชนได้มีพัฒนาการความเป็น บ้านเมืองในช่วงที่ไล่เลี่ยกัน แต่อยู่ที่การแสดงออกถึงขีดแห่งความเจริญ ซึ่งมีความต่างกัน ในช่วงเวลาขึ้นอยู่ที่ว่าชุมชน ใดเข้มแข็งกว่า และพัฒนาเร็วกว่าก็จะแสดงความรุ่งเรืองเหนือชุมชนอื่นๆออกมาก่อน แต่เมื่อใดก็ตามที่ชุมชนที่เจริญอยู่เกิด มีความเสื่อมถ้อย ชุมชนที่เริ่มพัฒนา ขึ้นมาก็จะแสดงความรุ่งเรือง ของตนเองออกมาแทนที่ทันที ดังนั้นจึงกล่าวถึงช่วงสมัยต่างๆ ตามความรุ่งเรือง ที่ปรากฎออกมาอย่างเด่นชัดนับเริ่มตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา ธนบุรี จนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์

ปั่นจักรยาน ท่องเที่ยวรอบเมืองโบราณ ได้อารณ์ไปอีกแบบ สนุกและได้ออกกำลังกายไปในตัว แต่กว่าจะปั่นรอบ ก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควร หรือจะเช่ารถกล๊อฟ คันละ 150 บาท/ชั่วโมง และสามารถนำรถเข้าเที่ยวชมได้อีกด้วยโดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคันละ 300 บาท

เมืองโบราณแบ่งออกเป็น 5 ส่วน

1.ภาคเหนือ

2.ภาคกลาง

3.ภาคตะวันออก

4.ภาตใต้

5.ถาคอีสาน

6.ส่วนรังสรรค์

 

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)

 • บัตรคุ้มสยามผู้ใหญ่ (คนไทย) ***

 • เที่ยวชม (ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)

 • บัตรคุ้มสยาม (ผู้ใหญ่) ท่านละ ๓๕๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

 • บัตรคุ้มสยามเด็ก (คนไทย) ***

 • เที่ยวชม(ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)

 • บัตรคุ้มสยาม (เด็ก) ท่านละ ๑๗๕ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

 • บัตรท้องถิ่น/ผู้สูงอายุ

 • แสดงบัตรประชาชนสมุทรปราการ

 • สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี โปรดแสดงบัตรประชาชน

 • ท่านละ ๒๕๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

 • ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ )

 • ผู้ใหญ่ ท่านละ ๕๐๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

 • เด็ก ท่านละ ๒๕๐ บาท าคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

 • นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป (ไม่รวมคนขับ)

 • คันละ ๓๐๐ บาท

 • ***หมายเหตุ

 • บัตรคุ้มสยาม/ท้องถิ่น

 • สามารถใช้บริการได้ดังนี้

 • + จักรยาน บัตร 1 ใบ สำหรับ 1 ท่าน

 • + รถรางชมเมือง (พร้อมรถกอล์ฟรับ-ส่ง จากหน้าเมืองถึงตลาดน้ำ)

 • + นั่งเรือ

 • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตามรอบที่กำหนดดังนี้

 • รอบที่ 1 08.00 - 10.00 น.

 • รอบที่ 2 10.00 - 12.00 น.

 • รอบที่ 3 13.00 - 15.00 น.

 • รอบที่ 4 15.00 - 17.00 น.

  + รถรางสายรอบเมือง

 • เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.

 • สามารถขึ้นได้ทุกคันตามสถานีรถรางรอบเมือง ภายในเมืองโบราณ

 • หมายเหตุ สามารถขึ้นรถรางชมเมืองได้ที่ตลาดน้ำ(ร้านริมน้ำ)

 • ตามรอบและเวลาที่กำหนด ไม่สามารถขึ้นระหว่างทางได้

 • หากตารางเวลาการเข้าชมมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนเข้าชม

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๙-๑๖๔๔-๕,๐-๒๗๐๙-๑๖๔๘

แผนที่ไปเมืองโบราณ