WWW.TRAVEL2GUIDE.COM
 

 
 ร้านอาหารนกน้อย

บริการ :อาหารไทย
บรรยากาศธรรมชาติ
ริมแม่นำสะแกรัง

ที่ตั้ง :อ.เมือง

โทร.056-511-952, 087-197-2794

 ร้านบ้านนอกริมนา

บริการ :อาหารไทย อร่อยไกล้ชิดธรรมาชาติ

ที่ตั้ง :อ.หนองขาหย่าง

โทร.056-513145

 สวนอาหารพรหมท่าซุง

บริการ :อาหารไทย บรรยากาศแพ ริมแม่นำสะแกรัง

ที่ตั้ง :อ.เมือง

โทร.089-7038530 , 056-502585 , 056-502595

 บ้านนาเตี่ย บ้านสวนแม่บุญรอด

บริการ :อาหารไทย บรรยากาศสวน รับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร.081-6978005

 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
2
วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย  
3
วัดพระบาทห้วยต้ม 
4
พระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์)
5
วัดจามเทวี
6
วัดพระพุทธบาทตากผ้า 
7
วัดมหาวัน
8
วัดศรีดอนชัย
9
วัดป่าซางงาม