WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ร้านบ้านเหนือน้ำ

บริการ : อาหารไทย พร้อมเครื่องดื่ม บรรยากาศริมแม่น้ำ จับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง :16 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี, 12000

โทร.02-9780966

 ริมคลองน้ำอ้อม

บริการ : อาหานไทย กุ้ง ปลา แม่น้ำสดๆ อร่อย บรรยากาศริมน้ำ

ที่ตั้ง :81/1 หมู่ 7 ซ.วัดไผ่ล้อม ถ.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.สามโคก ปทุมธานี

โทร.02-5816835

 บ้านไม้น้ำ

บริการ : อาหารไทย และเครื่องดื่ม บรรยากาศสบาย รับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง :ถ.เอกทักษิณ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร.02-9977773

 ประเสริฐโภชนา

บริการ : อาหารไทย กุ้งแม้น้ำ สด อร่อย บริการรับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง :หมู่บ้านทัศชัยวิลล่า ต. บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทร.02-5818037

 ครัวระเบียงน้ำ สะพานปทุม 2

บริการ : อาหารไทย กุ้งแม้น้ำ สด อร่อย บริการรับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง : สะพานปทุม 2

โทร.081-7575784