WWW.TRAVEL2GUIDE.COM
 

 
 โรงแรมเรือนริมน้ำ

บริการ :ห้องพักในเมืองร้อยเอ็ด
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ที่ตั้ง :72 ถ.เจริญพานิชย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-518-967-8

   
 โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้

บริการ :ห้องพักหรู
เมืองร้อยเอ็ด เดินทางสะดวก
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว รับจัดเลี้ยง
สัมนา และคณะทัวร์

ที่ตั้ง :78 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร.0-4352-0387, 0-4352-0400

   
 โรงแรมไหมไทย

บริการ :โรงแรม
เมืองร้อยเอ็ด เดินทางสะดวก
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว รับจัดเลี้ยง
สัมนา และคณะทัวร์

ที่ตั้ง :99 ถ.หายโศรก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043 511 136

   
 โรงแรมร่มอินทนิน ปาร์ค

บริการ :ที่พักราคาถูก
เมืองร้อยเอ็ด เดินทางสะดวก
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว รับจัดเลี้ยง
สัมนา และคณะทัวร์

ที่ตั้ง :69 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร.043-516111 , 043-516660