WWW.TRAVEL2GUIDE.COM
     
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองห้าง ต. หนองห้าง ห่างจากอำเภอกุฉินารายณ์ประมาณ 10 กม. จากที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ไปตามถนนหมายเลข 2042 ประมาณ 2 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดยางประมาณ 8 กม. ชาวบ้านที่นี่มีฝีมือในการจักสานไม้ไผ่เป็นลวดลายผ้าขิด ฝีมือประณีตสวยงามมาก ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กระเตาะ กระติ๊บ กระเป๋า และภาชนะต่างๆ
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
เป็นตลาดแห่งใหม่ในกรุเทพฯตั้งอยู่ ซอยสุขาภิบาล 60 ถ้าเดินทางเส้นสุขาภิบาล หรือเดินทางมากจากเส้นรามคำแหง เข้า ซอยรามคำแหง 187 สามารถเดินทางได้สะดวก ตลาดน้ำขวัญ-เรียม เป็นตลาดแนวย้อยยุค สมัยนวนิยาย "แผลเก่า" โดยมีตัวละคร ขวัญ -เรียม เป็นตำนานรัก ที่แสนเศร้าเหมือน ชื่อคลองแสนแสบ ตัวตลาดอยู่ริมคลองแสนแสบ
ตลาดน้ำตลิ่งชัน
ตลาดน้ำตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปเที่ยวชม
ได้สะดวก ทั้งรถส่วนตัว และรถประจำทาง
สาย ปอ.79 ผ่านหน้าตลาดเลย ตลาดน้ำตลิ่งชัน มีอาหารมากมาย หลายอย่าง ทั่งคาวหวาน
และมีเรือท่องเที่ยวชมคลองตลิ่งชัน
จะได้พบเห็น วิถีชีวิตชาวริมคลอง และบ้านเรือนริมน้ำ พร้อมทั้งสวนกล้วยไม้ต่างๆ ระหว่างทางเดินเข้าตลาดน้ำ สองข้างทางจะมีร้านขายต้นไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้สมุนไพรต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดไม้ติดมือกัน และบริเวณด้านหลัง จะมีสวยหย่อมให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักเหนื่อยกัน
ตลาดน้ำไทรน้อย
ตั้งอยู่ที่อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สามารถเดินจทางจากกรุงเทพได้ไม่ไกลนัก โดยใช้ถนนสาย 345 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตลาดน้ำไทรน้อยสามารถเข้าได้ หลายทาง คือทางวัดลาดปลาดุก แล้วเลาะตามคลองไปทะลุ ถนนไทรน้อยได้ หรือ มากจากถนน บางบัวทอง-สุพรรณบุรี แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนไทรน้อย และวิ่งตรงมาเรื่อยๆ จะผ่านทุ่งนาที่ชาวบ้านละแวกนั้นได้ปลูกไว้ สวยงาม ยังคงรักษาสภาพวิถีชาวนาไวัได้ เดี๋ยวนี้หาชมยากขึ้น พอวิ่งผ่านทุ่งนามาสักพักก็จะเห็นโบส์ วัดไทรใหญ่ และบริเวณวัดจะมีตลาดนัดชาวบ้าน และ มีที่จดรถไว้ให้นักท่องเที่ยวจอดรถ สะดวกสบาย และจะเห็นตลาดน้ำไทรน้อย ตลาดน้ำไทรน้อย
นิทรรศน์ศกาลรัตนโกสินทร์

ตั้งอยู่๑๐๐ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศน์กาล เกี่ยวกับ ประวัติการก่อตั้งกรุงรัตนรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเล่ยยี่ 2)

เป็นวัดมังกรแห่งที่ 2 วัดแห่งนี้มีสถานที่ใหญ่ และตกแต่งเหมือนวัดจีน ที่สวยงามมาก และเป็นสถานที่คนไทยเชื้อสายจีนมาทำบุญ และสะเดาะ์เคราะห์ เพื่อแก้ปีชง กัน นอกจากมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดแล้ว ยังได้มาถ่ายรูปสถานที่สวยภายในวัด อีกด้วย
เกาะ เกร็ด
เกาะกลางน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนมอญเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีที่ยังคง รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรักษาประเพณีและการดำรงชีวิตของชุมชน
เก่าแก่ของคนไทยเชื้อสาย "มอญ"
และวัดเก่าแก่ หลายวัด รวมทั้งอาหารการกิน ไม่ว่าจะเป็น ข้าวแช่ และขนมไทยโบราณ อีกทั้งเครื่องปั้นดินเผาอันเรืองชื่อของชาว เกาะเกร็ด ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกัน
วัดสุทัศนเทพวราราม
เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ
ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ
จังหวัดสุโขทัย แต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆาราม จึงเรียกกันว่า วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้าบ้าง
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้แก่ พระราชประวัติส่วนพระองค์ ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์ อภิเษกสมรส จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2527 รวมทั้ง การจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เช่น การเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษ และพระราชกรณียกิจขณะเสด็จกลับมาประทับ ณ ประเทศไทยเป็นการถาวร นอกจากนี้ ยังจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ด้วย
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป
ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร ในอดีตเป็นสถานที่ตั้งพระตำหนัก
ของเจ้านายฝ่ายวังหน้า (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล) มาแต่ครั้งรัชกาล พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช จนเป็นที่มาของชื่อ “ถนนเจ้าฟ้า” ในปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4 ถ.หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 เปิดให้บริการ วันพุทธ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นเทศกาลปีใหม่ และสงการณ์) เวลาทำการ 9.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ต่างชาติ 200 บาท นักเรียน,นักศึกษา,ฟู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป,สมาชิก ICOM, ICOMOS พระภิกษุ, สามเณร และนักบวชทุกศาสนา ไม่เสีค่าเข้าชม

วัดราชบพิธ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ร.๕ โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ โดยสร้างเลียนแบบ ๒ วัดคือ วัดพระปฐมเจดีย์กับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๔
พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ
ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันต์สมาคม ในเขตพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ชะลอมาไว้ ณ สถานที่ตั้ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2444 ประกอบด้วยห้องต่างๆ 81 ห้อง ตัวอาคารมีคลองล้อมรอบ ภายในบริเวณร่มรื่น สวยงามมาก ภายในเขตพระราชวังดุสิตยังมีหมู่พระตำหนักอีก 11 องค์ที่ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของสำคัญต่างๆ ได้แก่พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต
ตลาดสามชุก(ตลาด 100ปี)
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน อำเภอเดิม บางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นตลาดจีนโบราณ
มีอายุ 100ปี เป็นเส้นทางการค้าเก่าแก่สมัยในสมัย ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ตลาดสามชุกที่เป็นบ้าน
เรือนริมน้ำ ตั้งแต่ใต้วัดสามชุกขึ้นมา ก็เลื่อนขึ้น มาปลูกเป็นเรือนแถวต่อ ๆ กัน ที่บ้านสามแพ่งเกิด
ซอย 2 ซอย 1 ผู้อพยพเข้ามาภายหลังก็เกิด ซอย 3 ซอย 4 ตามลำดับ เมื่อเกิดอำเภอใหม่ขึ้น
ทางเหนือ อำเภอนางบวช ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดบ้าน ทึงตั้งแต่ปี 2437 ก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านสาชุกในปี 2454 และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสามชุกในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งการค้าขายริมแม่น้ำเจริญรุ่งเรือง
มากด้วยแม่น้ำท่าจีน เป็นเส้นทางค้าขายจาก กรุงเทพฯ ถ้าปากน้ำโพมาแต่อดีตในช่วงประมาณ
ปี 2480 - 2510
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
สามารถเดินทาง ไปเช้า - เย็นกลับ ด้วยรถไฟขบวนพิเศษ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ออกจากกรุงเทพฯ 06.00 น.แวะ
ชมดอกทานตะวัน ประมาณ 07.30 น. ให้นักท่องเที่ยวได้ชมทุ่งดอกทานตะวัน ให้เวลาประมาณ 40 นาที และเดินทางต่อมุ่งสู่เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เที่ยวกลับ ประมาณ 14.00 น.ขบวนรถไฟจะออกเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯประมาณ 17.45 น.
ตลาดเก้าห้อง

ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดเก้าห้องเป็นตลาดเล็ก ในชุมชนเก่าแก่ที่ยัง คงสภาพความเป็นอยู่ แบบดั่งเดิม และเป็นตลาดเก่าแก่อยู่ริม
แม่น้ำที่จีนมีอายุกว่า 100ปี สร้างรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัญ
หรือ เรียกกันว่า ช้างสามเศียร ถือได้ว่าเป็น งานประติมากรรมลอยตัวช้างทองแดงที่ใช้เทคนิค
การเคาะขึ้นรูปด้วยมือ ที่มีความสูง จากหัวช้างลงมาสู่ฐาน วัดได้ 43.6 เมตร หรือประมาณความสูงของตึก 14 ชั้น ความสูงเฉพาะตัวช้าง 29 เมตร ความสูงของช้างรวมอาคาร 43.6 เมตร ความกว้างของช้าง 12 เมตร ความยาวของตัวช้าง 39 เมตร น้ำหนักของลำตัวช้าง 150 ตัน น้ำหนักของเศียรช้าง 100 ตัน
พระราชวังสนามจันทร
ตั้งอยู่ในตัวเมือง ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2450 โดยหลวงพิทักษ์มานพ (น้อย ศิลปี) ซึ่งต่อมาเลื่อนยศเป็นพระยาศิลป์ประสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง พระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมีเพียง 2 พระที่นั่ง ได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม และพระที่นั่งอภิรมย์ฤดี และพระราชทานนามตามประกาศลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2454 และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เมืองโบราณ (สมุทรปราการ)
ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท(สายเก่า) สังเกตุเห็นได้ง่ายเพราะมีป้ายบอกทางตลอด เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มาเที่ยวที่เมืองโบราณได้พบเห็นสถาปัตยกรรมของแต่ละจังหวัด ที่ได้สร้างจำลอง และได้รวบรวมศิลปและวัฒนธรรม มาไว้ที่เมืองโบราณแห่งนี้ สเหมือนได้ไปเที่ยวทั่วไทย ภายในวันเดียว
 
 
 
   
 
   
 
   
 
       
ค้นหายอดนิยม      
ถนนคนเดิน อุทยานแห่งชาติ ทุ่งทานตะวัน ทะเลหมอก
เชียงใหม่ เกาะช้าง ปาย เกาะสมุย
เกาะสมุย ภูกระดึง เกาะเสม็ด เกาะพีพี
ภูเก็ต เกาะเกร็ด ดอยอินทนนท์ เกาะเต่า
ตลาดน้ำตลิ่งชัน ภูทับเบิก เขาคิชฌกุฏ ตลาดน้ำอัมพวา
เขาใหญ่ เกาะสิมิลัน หัวหิน เขียงคาน
กระบี่ แม่ฮ่องสอน วัดพระแก้วมรกต ตลาด 100 ปี
ปางอุ๋ง เกาะลันตา น้ำตกทีลอซู อยุธยา