WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

สะพานชมธรรมชาติลอยฟ้าที่เชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ระยะทางกว่า 400 เมตร สูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของทิวยอดไม้ในแบบพาโนรามาหรือภาพมุมกว้าง ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้และภูเขาในระดับความสูงกว่า 800 เมตร จากระดับน้ำทะเล สำหรับเส้นทางเดินชมธรรมชาตินี้ตั้งอยู่บริเวณริมถนนด้านขวามือ ตรงข้ามกับสวน 77 พรรษา ภายในสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการออกแบบก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าทาด้วยสีเทาอมเขียว เพื่อให้มีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้ ระยะทางบางช่วงยังมีกระจกใสสามารถมองลงไปด้านล่าง สร้างความตื่นเต้นเร้าใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท้าทายความสูง ทั้งนี้ตนยืนยันได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยแน่นอน อีกทั้งผู้ที่มีเยือนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ยังจะได้รับความรู้ในเรื่องพืชพันธุ์ไม้และธรรมชาติต่างๆด้วย

 
 
อัตราค่าเข้าชม
– ชาวไทย ผู้ใหญ่ คนละ 40 บาท เด็กคนละ 20 บาท
– รถจักรยานยนต์ คันละ 30 บาท รถยนต์สี่ล้อ คันละ 100 บาท (รวมคนขับ)
– สำหรับผู้สูงอายุ อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี, พระภิกษุ สามเณร และผู้พิการ **ไม่เสียค่าเข้าชม
– ค่ารถบริการนำชมสวน (รถราง) ผู้ใหญ่ คนละ 30 บาท เด็ก คนละ 10 บาท
เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในโลก Social Media สำหรับ Canopy Walkway เส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร บริเวณด้านบนของเรือนยอดไม้ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม