WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 

เนื่องด้วยในวันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย
ขอเชิญพี่น้อง ทำบุญ 9 วัด ในวันสงกรานต์ วันดี วันแห่งความสุข
เพื่อเป็นศิริมงคล แด่ชีวิต และครับครัวของท่าน

ในวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ทราเวลทูไกด์ ขอให้ทุกท่าน
มีแต่ความสุข ตลอดไปในวันสงกรานต์นี้ด้วยนะค่ะ

 
 

 

 
 
 
 
   

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

ไหว้พระ 9 วัด อ่างทอง

ไหว้พระ 9 วัด นนทบุรี

ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม

ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

ไหว้พระ 9 วัด สิงห์บุรี

ไหว้พระ 9 วัด เพชรบุรี

ไหว้พระ 9 วัด น่าน

ไหว้พระ 9 วัด ลำปาง

ไหว้พระ 9 วัด ลำพูน

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน