WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

เทศกาลทุ่งดอกทานตะวัน จังหวัดสระบุรี

เทศกาลทุ่งดอกทานตะวัน จังหวัดสระบุรี
สายฝนจากหายไป เข้าสู่ช่วง"ปลายฝน ต้นหนาว"เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวชม
ทุ่ทานตะวันเบิกบาน จังหวัดสระบุรี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม
ของทุกปีแล้ว ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน เป็นที่สะดุดตา
แก่ผู้ผ่านมาบริเวณนี้เป็น อย่างมากจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
และในทุกปีจังหวัดสระบุรีจะ จัด เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน ในทุกปี สลับหมุนเวียน
ไปในแต่ละอำเภอ / พื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไป ชื่นชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ข้อมูลชมทุ่งดอกทานตะวัน แต่ละอำเภอ

เดือน
อำเภอ
ตุลาคม
อ.เมือง - อ.หนองแซง - อ.ดอนพุด - อ.วิหารแดง - อ.เสาให้
พฤษจิกายน
อ.เมือง - อ.หนองแซง - อ.ดอนพุด - อ.วิหารแดง - อ.เสาให้
ธันวาคม
อ.เมือง - อ.หนองแซง - อ.ดอนพุด - อ.วิหารแดง - อ.เสาให้
มกราคม

อ.วังม่วง - อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.มวกเหล็ก - อ.พระพุทธบาท - อ.บ้านหมอ

กุมภาพันธ์
อ.วังม่วง - อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.มวกเหล็ก - อ.พระพุทธบาท - อ.บ้านหมอ
มีนาคม
อ.วังม่วง - อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.มวกเหล็ก - อ.พระพุทธบาท - อ.บ้านหมอ
เมษายน
อ.หนองโดน - อ.หนองแซง - อ.มวกเหล็ก - อ.วังม่วง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

  น้ำตกหมวกเหล็ก
  ไร่ยานา
  ไร่ปภัสรา
  ผาเสด็จ
  น้ำตกซับเหว
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
  สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)
  การล่องแม่น้ำป่าสัก
  เขาพระพุทธบาทน้อย
  อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย
  วัดพระพุทธฉาย
  วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
  เนินพิศวง
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
  น้ำตกโกรกอีดก
  ไร่องุ่น (ตลอดเส้นทางหลวง 2089)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง (ในเวลาราชการ) โทร. 0 3635 9021
 
แผนที่จังหวัดสระบุรี