WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 
เชียงคาน
 

"เชียงคาน''
อำเภอเชียงคาน จ.เลย ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวเชียงคานได้ดี

และแน่นอนขอชวนเที่ยว "เชียงคาน" ปั่นจักรยานชมสายมอกริมแม่น้ำโขง
และ ตักบาตรข้าวเหนียว ในยามเช้า เที่ยววัดเก่าแก่ วัดศรีคุณเมือง ตกบ่ายเที่ยว แก่งคุดคู้
และชมพระอาทิตย์ตกดินที่ภูช้างน้อย ยามค่ำเดินถนนคนเดิน สนุกสนาน
และอื่มอร่อยอาหารพื้นเมืองเชียงคาน

เชียงคาน2
 
บรรยากาศ หนาวๆ และสายหมอกบนริมแม่น้ำโขง
 
เชียงคาน 3
 
ใส่บาตร เชียงคาน
 

ตักบาตรข้าวเหนียว กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ และได้สัมผักกับวัฒนะธรรมของชาวเชียงคาน

 
วัดศรีคุณเมือง
 
เที่ยววัดเก่าแก่ วัดศรีคุณเมือง , วัดโพนชัย , วัดท่าคก ,วัดมหาธาตุ
อยู่ที่ถนนชายโขง ซอย 7 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายชิ้น เช่นพระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 นอกจากนี้ในวัดยังมีธรรมาสน์แกะสลักไม้ลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอด คล้ายปราสาท ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม
 
ภูช้างน้อย
 
ช่วงบ่ายเดินทางขึ้นวัดภูช้างน้อย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงคานประมาณ 1 กิโลเมตร
ชมวิวเชียงคาน 360 องศา และสักการะหลวงพ่อวัดภูช้างน้อย
 
แก่งคุดคู้
 
ตกเย็นเที่ยวแก่งคุดคู้ เดินชมหาดทราย และแก่งหินแนวธรรมชาติ สามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินได้้ที่นี่ และยังมีร้านอาหารมากมายบริการ
 
แก่งคุดดู้ 2
 
ชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่แก่งคุ้ดคู้
 
ถนนคนเดินเชียงคาน
 
ยามค่ำเดินเล่นถนนเชียงคาน ช้อป กิน สบายๆ
และซื้อของฝากมีใหเลือกมามาย
 
อาหารพื้นเมืองเชียงคาน
 
อิมมอร่อย อาหารพื้นบ้าน เชียงคาน
- ปาท่องฌก๋ยัดใส้
- ข้าวเปียกเส้น ซอย 10 เจ้าดัง
- ข้าวปุ่นน้ำแจ่ว
- จุ่มนัวยายพัด
- ส้มตำด๊องแด๊ง
- ข้าวจี่
 

อย่าพลาด..!! หนาวเลย ที่เชียงคาน กันน่ะค้า......

 

แผนที่ท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน

แผนที่ท่องเที่ยวเชียงคาน