WWW.TRAVEL2GUIDE.COM
ภาพ slid ตราด

เกาะช้าง
บรรยากาศเกาะช้าง
 

เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่ สมชื่อ เกาะช้างมีพื้นที่กว่า 268,125 ไร่ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทะเลอ่าวไทยและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต เกาะช้าง มีอยู่ด้วยกัน 2 ที่คือ 1.เกาะช้าง เกาะช้าง ตั้งอยู่ในเขตแหลมงอบ จ.ตราด 2.เกาะช้างที่อยู่ทะเลอันดามัน จ.ระนอง นอกจากนั้นเกาะช้าง ยังเป็นแหล่งปลูกกาหยู (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) พันธุ์พื้นเมืองที่ดีที่สุดของประเทศแห่งหนึ่ง และมีศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ของกลุ่มแม่บ้านเกาะช้าง ซึ่งจะผลิตไวน์จากผลกาหยู การแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์อีกด้วย

เกาะช้าง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน คือ สลักเพชร สลักคอก เจ้กแบ้ บ้านด่านใหม่ คลองสน คลองพร้าว คลองนนทรี และบ้านบางเบ้า มีสถานที่ราชการ อำเภอ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล และเป็นที่ตั้งอุทยานฯหมู่เกาะช้างอีกด้วย ภายในเกาะช้างจะเป็นสวนยางพารา และผลไม้

 
ถนนริมเขาบนเกาะช้าง
 

กิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวบนเกาะช้าง ได้แก่

การเดินออกกำลังกายไปจุดชมวิวของเกาะช้าง ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง เสียค่าคนนำทาง คนละ 100 บาท สำหรับหมู่คณะ 10 คน ราคา 300 บาท

การตกปลา เกาะช้างเป็นแหล่งปลาชุกชม เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหม้อแตก ปลาอินทรี และเกาะเกียงใกล้ ๆ กับเกาะช้างก็มีปลาชุกชุมเช่นกัน อาทิ ปลาสากเหลือง ปลาสากดำ ปลาสละ ปลากะมง เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือเพื่อตกปลาแบบใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง คนละ 200 บาท หรือแบบไปเย็นกลับเช้า คนละ 500 บาทได้จากชาวบ้านบนเกาะ

การขี่จักรยานเสือภูเขา ผ่านสวนกาหยู สวนยางที่ร่มรื่น ป่าชายเลน ชมปูหลากสีนานาชนิด

 
ประภาคาร จุดชมวิวเกาะช้าง
 

การดูนก มีนกมากมายหลายชนิดที่เกาะช้าง โดยเฉพาะนกเงือก เป็นนกเงือกพันธุ์เล็ก เรียกว่า “นกแก๊ก” และชาวบ้านบนเกาะช้างจะไม่จับหรือยิงนกเงือก ทำให้นกเงือกบนเกาะคุ้นเคยและไม่กลัวคน สามารถหาดูได้ง่าย ยกเว้นเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่นกเงือกสร้างรังเลี้ยงลูก

อบสมุนไพร ที่วัดเกาะช้าง โดยสมุนไพรโบราณ

การเดินทาง สามารถเช่าเรือจากปากน้ำระนอง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าโดยสารชายไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท หากต้องการเช่าเหมาเรือไป-กลับ ราคา 1,000-1,500 บาท สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง โทร. 0 7781 1091, 0 7782 2748 โทรสาร 0 7782 3058 หรือ ผู้ใหญ่บ้านภิรมย์ แผ่นมณี โทร. 0 7783 3078