อุทยานโกสัมพี

❝ เที่ยวอุทยานโกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติของชาวมหาสารคาม ภายในมีแก่งน้ำ นักท่อเที่ยวสามารถสงเล่นน้ำได้ และกิจกรรมหลักให้อาหารลิงที่อาศัยอยู่อทุยานโกสัมพี ต้องระวังกันหน่อยน่ะค่ะ

ตั้งอยู่ในเขตท้องที่เขตเทศบาลเมืองโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บริเวณ เขตวนอุทยานโกสัมพี ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ 24 กิโล ใช้เวลาขับรถประมาณ 20 นาที ❞

ประวัติวนอุทยานโกสัมพี เดิมพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดอนมเหศักดิ์) ตั้งอยู่บ้านคุ้มกลาง ตำบลหัวขวาง ในเขตเทศบาล ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ติดแม่น้ำชี และมีองค์หลวงพ่อมิ่งเมือง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมืองของชาวอำเภอโกสุมพิสัยกราบไหว้บูชา นอกจากนี้ยังมีดอนปู่ตา พื้นที่มีสภาพเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นขึ้นเป็นจำนวนมากและมีฝูงลิงแสมอาศัยอยู่เป็นจำนวน กว่า 500 ตัว ป่าหนองบุ่งแห่งนี้ เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ มีศาลเจ้าปู่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอโกสุมพิสัยแม้แต่ลิงแสมที่อาศัยอยู่เขตวนอุทยานโกสัมพีก็เชื่อกันว่า เป็นลิงของเจ้าปู่ไม่มีใครกล้าแตะต้อง

☏ ติดต่อ

  • ตำบล กู่สันตรัตน์ อำเภอ นาดูน มหาสารคาม 44180

☁ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

บึงกุย

พระธาตุนาดูน

กู่สันตรัตน์

แก่งเลิงจาน

วนอุทยานโกสัมพี