WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

อุทยานแห่งชาติน้ำโสม

 
 
อุทยานแห่งชาติน้ำโสม เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปพักผ่อน เนืองจากภายในอุทยานอุดมสมบูรณ์ พืชไม้ นานพันธุ์
 
สถานที่สนใจ ในอุทยานน้ำโสม
 
น้ำตกยูงทอง เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน และภูย่าอู ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 500 เมตร มีลำน้ำไหลผ่านโขดหินสลับซับซ้อนสวยงามท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้นานาพรรณ น้ำตกยูงทองเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มี 3 ชั้น มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นได้ ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของนกยูง จนเป็นที่มาของชื่อยูงทอง
 
 

จุดชมวิวผาแดง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 1,500 เมตร ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกยูงทอง ผาแดงเป็นหน้าผาหินทรายที่สูงชันมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องล่างได้กว้างไกล ใกล้กับผาแดงมีหลืบถ้ำเล็ก ๆ ที่เคยเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

การเดินทาง
รถยนต์ จากจังหวัดอุดรธานีไปตามทางหลวงสายอุดรธานี-หนองคาย 15 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอบ้านผือ ไปทางอำเภอน้ำโสม ก่อนถึงอำเภอน้ำโสม 12 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่บ้านสามเหลี่ยมไปทางอำเภอนายูง ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านสว่างเลี้ยวขวาตรงป้ายอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม 2 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางจากอุดรธานี 110 กิโลเมตร