WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และ สวนเฉลิมภัทรราชินี
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และ สวนเฉลิมภัทรราชินี
ตั้งอยู่ถนนนางพิม เป็นสวนสาธารณะมีเนื้อที่ 17 ไร่  ในสวนมีสถานที่ต่างๆให้แวะชมไม่ว่าจะเป็นหอคอยบรรหาร-แจ่มใส อาคารแสดงผลงานของฯพณฯบรรหาร สวนน้ำพร้อมสไลเดอร์ สวนลายไทย  สวนนกพิราบ  สวนดอกไม้ สนามเด็กเล่น น้ำพุดนตรี สนามออกกำลังกาย ประชาชนนิยมมาเดินเล่นและออกกำลังกายในสวนตอนเย็นๆ  เวลากลางคืนจะมองเห็นหอคอย  เปิดไฟเป็นจุดเด่นของเมืองสุพรรณบุรี

สวนเฉลิมภัทรราชินี  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตามวัน และเวลาดังนี้
วันอังคาร-ศุกร์     เวลา  10.00-19.00  น.  
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    เวลา  10.00-20.30  น.
อัตราค่าเข้า         ผู้ใหญ่ 10 บาท  เด็ก 5 บาท

 

อาคารแสดงผลงานฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตามวัน และเวลาดังนี้
วันอังคาร-ศุกร์     เวลา  13.00–18.00  น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    เวลา  10.00–18.00  น.

สไลเดอร์และสวนน้ำ เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตามวัน และเวลาดังนี้
วันอังคาร-ศุกร์     เวลา  15.00–18.00  น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    เวลา  10.00–18.00  น.

น้ำพุดนตรี และผาน้ำตก เปิดทุกวันตามวัน และเวลาดังนี้
วันศุกร์         เวลา  17.00–19.00  น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   
รอบเที่ยง     เวลา  12.00–14.00  น.
รอบเย็น       เวลา  17.00–19.00  น.

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และ สวนเฉลิมภัทรราชินี

     หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ตั้งอยู่ในสวนเฉลิมภัทรราชินี เป็นหอคอยชมวิวแห่งแรก และสูงที่สุดในประเทศไทยมองเห็นโดดเด่นอยู่กลางเมือง มีความสูงถึง  123.25  เมตร ฐานกว้าง 30 เมตร   การขึ้นเที่ยวชมหอคอย จะมีจุดแวะพักชมวิว 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นที่จำหน่ายบัตรและของที่ระลึก  ชั้นที่ 2 เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มอาหารว่างและจุดนั่งชมสวน ชั้นที่ 3 เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกและจุดชมตัวเมือง  ชั้นที่ 4 อยู่ในระดับสูงสุด 78.75 เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรอบ มีกล้องส่องทางไกลบริการ ผนังห้องแสดงภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตามวัน และเวลาดังนี้
วันอังคาร-ศุกร์     เวลา  10.00-19.00  น.  
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา  10.00-20.30  น.
อัตราค่าขึ้นชม  (ก่อน 18.00 น.)   ผู้ใหญ่ 30 บาท   เด็ก 15 บาท
อัตราค่าขึ้นชม  (หลัง 18.00 น.)   ผู้ใหญ่ 40 บาท   เด็ก 20 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3552 2721, 0 3552 4060-4 และสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร. 0 3551 1987, 0 3551 1021 โทรสาร. 0 3552 2973


 

 


 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
2
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
3
วัดพระรูป
4
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
5
วัดแค
6
วัดพระนอน
7
วัดประตูสาร
8
วัดไผ่โรงวัว
9
วัดบ้านกร่าง