หลวงพ่ออู่ทอง วัดเขาทำเทียม พระพุทธรูปหินแกะสลัก ใหญ่ที่สุดในโลก

โครงการพระพุทธรูปหินแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก เกิดจากพระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี มีดำริที่จะสถาปนาพระ พุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ณ ภูผามังกรบิน(วงกลม) เขตโบราณสถานเมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี ด้วยเหตุผลสอดคล้องทั้งในด้านพื้นที่ ที่กรมศิลปากรยืนยัน “..เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ...” และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ส่งพระโสณะ และพระอุตตรเถระ เข้ามาในต้นพุทธศตวรรษที่๓ ดังหลักฐานจารึกศิลา “ปุษยคีรี” และ “ธรรมจักรบนยอดเสาอโศก”

พระพุทธปุษยคีรีสุสรรณภูมิ พระพุทธรูปหินแกะสลัก ใหญ่ที่สุดในโลก

จุดทำบุญไหว้พระ และร่วมอนุโมทนา ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปตามโครงการที่ทางวัดตั้งไว้

"โครงการนี้อยากทำมานานแล้ว แต่ยังไม่พบพื้นที่ที่เหมาะสม และยินดีที่โครงการนี้เกิดขึ้น ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง.." สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวด้วยว่า พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก จะเป็นโครงการที่ชาวพุทธทั่วโลกชื่นชมยินดีและจะให้ความ สนใจเดินทางมากราบไหว้บูชา เพราะโครงการแกะสลักพระพุทธรูปลงไปบนผนังหน้าผานี้ถือเป็นที่สุดในโลก และเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกับกล่าวย้ำในตอนท้ายว่า “ โอกาสทองอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย

ที่อยู่ติดต่อ

 • ศูนย์ประสานงานโครงการพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ทุนนิธิพระเจ้าอู่ทอง วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
 • http://www.arockbuddha.com
 • Tel : 081-880-0136, 081-016-5186, 0-3596-0440 Fax : 0-3596-0441
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
 1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 2. วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
 3. วัดพระรูป
 4. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 5. วัดแค
 6. วัดพระนอน
 7. วัดประตูสาร
 8. วัดไผ่โรงวัว
 9. วัดบ้านกร่าง

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ตลาดสามชุก-ตลาด-100ปี

ตลาดเก้าห้อง-สุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตย

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

บึงฉวาก