WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดประมาณ  28 กิโลเมตร มีทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167  ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ   " รอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต  หรือเขาสัจจพันธคีรีรอยพระพุทธบาทมีความกว้าง  21 นิ้ว  ยาว 60 นิ้ว  ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม  พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ

วัดพระพุทธฉาย

ตั้งอยู่เชิงเขาปถวี (ปฐวี) ตำบลหนองปลาไหล เข้าทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉาย หรือ รอยพระพุทธรูป อยู่บนแผ่นหินซึ่งตั้งอยู่บนชะง่อนผา มีการสร้างมณฑปครอบไว้ มีบันไดจากบริเวณวัดด้านล่างขึ้นไปยังมณฑป และต่อไปยังหน้าผาซึ่งอยู่เหนือมณฑปขึ้นไป

 


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ ฝั่งตรงข้ามกับตลาด อ.ส.ค.  สถานที่แห่งนี้ยังถือเป็นประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนมของ ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก ต่อมารัฐบาลเดนมาร์คและสมาคมเกษตรกรโคนมเดนมาร์คได้ร่วมใจกันน้อมเเกล้าถวาย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยร่วมมือกับรัฐบาลไทยจัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย เดนมาร์คขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระเจ้าเฟรดเดอริค พระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 ของประเทศเดนมาร์คได้เสด็จเปิดฟาร์มโคนม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 ต่อมาได้โอนกิจการทั้งหมดให้รัฐบาลไทยและให้จัดเป็น "องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย" (อ.ส.ค.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมและรับซื้อนมดิบจากเกษตรกรมา แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
“น้ำตกสามหลั่น”  หนึ่งในน้ำตก กว่า 10 แห่งของสระบุรี ที่มีเอกลักษณ์  เป็นลานหินกว้างวางเรียงซ้อนกันเป็นสามชั้น ลดหลั่นกันอย่างละชั้นสูงประมาณ 5 เมตร เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนหย่อนใจ มีเส้นทางเดินป่าน้ำตกสามหลั่น-อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณลานอเนกประสงค์ ผ่านน้ำตกสามหลั่น อ่างเก็บน้ำเขาสามหลั่น อ่างเก็บน้ำเขาไม้นวล น้ำตกแผงม้า อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง ไปสิ้นสุดบริเวณที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พฉ.1 (ซับปลากั้ง)

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง มีลำห้วยมวกเหล็กไหลผ่าน 
จุดเด่นซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นมาตามแนวลำธาร
มีประมาณ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงราว 2-5 เมตร แอ่งน้ำมีบริเวณที่เล่นน้ำกว้าง และร่มรื่น
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมล่องแก่งเรือคยัคในห้วยมวกเหล็ก ติดต่อได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ  กิจกรรม

  • เล่นน้ำตก
  • พายเรือคยัก
  • พักผ่อนหย่อนใจ
  • ล่องแก่ง
  • เดินป่าศึกษาธรรมชาติ     

บริเวณอุทยาน มีบ้านพัก  ที่กางเต้นท์  ห้องอาบน้ำ มีร้านอาหารบริการ ห่วงยางให้เช่าเล่นน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อล่องแก่งเรือยาง เรือคยัก และรถ ATV ได้ด้วย ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 0 3622 6431 ติดต่อจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติที่  โทร. 0 2562 0760


ไร่ยานา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอวังม่วง ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม มีเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ เช่น แพะ แกะ กวาง นกกระจอกเทศ ฯลฯ และมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำหน่ายที่หน้าฟาร์ม อาทิ นมสดจากแพะ ไอศกรีมนมแพะ เนื้อแพะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากแพะ  นอกจากนี้ยังมี เขากวางอ่อน แคนตาลูป องุ่น ฯลฯ เปิดทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น. ติดต่อ โทร. 0 3636 4353

ไร่ปภัสรา
เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่บนถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง  อำเภอวังม่วง ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ มีแปลงองุ่นพันธุ์ดีบนเนินเขา  ฟาร์มม้า ฟาร์มนกกระจอกเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแปลงองุ่นได้ มีร้านอาหาร และผลผลิตองุ่นสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นหลากหลายชนิด รวมทั้งกิ่งพันธุ์องุ่น จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป

ทุ่งทานตะวัน  
ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตติดต่อระหว่างจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง ดอกทานตะวันจะออกมากในช่อวงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว และต้อชมดอกทานตะวันในเวลา 8.00-11.00 จะสวยที่สุด

อุโมงค์ต้นไม้  
เป็น บริเวณทางโค้งที่ต้นไม้สองฝั่งถนนโน้มเข้าหากันทำให้ดูคล้ายอุโมงค์ และให้ความร่มรื่นสวยงามมีความยาวประมาณ 200 เมตร นักท่องเที่ยวมักจอดรถแวะถ่ายรูปเป็นประจำ การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 2 แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2089 อุโมงค์ต้นไม้จะอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 24-25 จะมีป้ายปักไว้ด้วยว่าอุโมงค์ต้นไม้

ผาเสด็จ  
ตั้งอยู่ริมทางรถไฟ ตำบลทับกวาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ(ทางหลวงหมายเลข 2) ประมาณ 25 กิโลเมตร ระหว่าง กม.ที่ 132-133 หากไปจากสระบุรีเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณโรงเรียนบ้านซับบอนไปประมาณ 3 กิโลเมตร ผาเสด็จอยู่เลยจากสถานีรถไฟไปประมาณ 50 เมตร เป็นหน้าผาที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาประทับเมื่อคราวสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2438 ทั้งสองพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และ สผ. ไว้ ณ หน้าผาแห่งนี้

น้ำตกหมวกเหล็ก  
อยู่ห่างจากสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ ถึงแยกทางเข้ามวกเหล็กแยกเข้าไปประมาณ 500 เมตร จะพบป้ายเข้าสวนรุกชาติทางด้านขวามือ  มีพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ มีลำธารซึ่งมาจากต้นน้ำในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตระหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในลำธารมีแก่งหินลดหลั่น เป็นน้ำตกชั้นเล็ก ๆ บริเวณโดยรอบร่มรื่น มีสะพานแขวนข้ามลำธาร และมีพรรณไม้ต่าง ๆ มากมาย

น้ำ้ตกซับเหว
ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก สายน้ำไหลจากหน้าผาสูง 30 เมตร รอบข้างร่มครึ้มด้วยป่าเขียวขจี ด้านหน้าน้ำตกมีแอ่งน้ำเล่นน้ำได้ น้ำตกมีลักษณะเด่นคือ ตรงกลางสายน้ำตกที่ไหลลงมาจะมีช่องโพรงลึกลงไปกลางหน้าผา และด้านขวาของน้ำตกยังมีโพรงถ้ำซึ่งมีหินย้อยภายใน  การเดินทางเข้าถึงยัง ไม่สะดวก โดยต้องเดินทางจากถนนมิตรภาพ แยกเข้าทางอำเภอมวกเหล็กทางไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ขับรถเลยน้ำตกเจ็ดสาวน้อยไปตามทางหมายเลข 2273 ไปจนถึงแยกวัดโป่งเก้ง แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหมายเลข 2224 ทางไปบ้านซับน้อยเหนืออีก 5 กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้านซับเหว ให้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำทางไปชมน้ำตก

น้ำตกเหวน้อย
อยู่ที่บ้านมวกเหล็กใน เป็นต้นน้ำของน้ำตกมวกเหล็ก และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เมื่อเดินต่อไปจะพบ น้ำตกเหวราง และน้ำตกโป่งตาลอง ซึ่งเป็นน้ำตกสูงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช่วงที่เหมาะในการท่องเที่ยว คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน

สวนนกธรรมชาติตำบลไผ่ต่ำ  
อยู่บริเวณป่าไผ่ที่บ้านลุงต้อม เหมือนแม้น อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ต่ำ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกพันธุ์ต่างๆ กว่า 17 ชนิด อาทิ นกเอี้ยงดำ นกกางเขน นกเขา นกกวัก นกกาน้ำเล็ก นกแขวก และนกกระยาง โดยฝูงนกเหล่านี้จะออกหากินตั้งแต่เช้าตรู่ และจะบินกลับรังในตอนเย็นใกล้ค่ำ การเดินทาง เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ไปจากกรุงเทพฯ จนถึงระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 83-84 ทางด้านซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางไปวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดไผ่ต่ำ ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 800 เมตร จนพบคลองชลประทานให้เลี้ยวซ้ายเลียบคลองไปอีกประมาณ 150 เมตร

ถ้ำศรีวิไล  
ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล ตำบลหน้าพระลาน ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 22 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธเนาวรัตน์ ศิลปะสมัยเชียงแสน มีหินงอก หินย้อย นอกจากนั้นยังสามารถเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม การเดินทาง จากตัวเมืองสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงสามแยกหนองจานมีทางแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3385 ไปประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางโรงปูนอีกครั้งหนึ่ง

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)  
ตั้งอยู่ที่ตำบลพุแค ใช้เส้นทางสายสระบุรี-ลพบุรี (ถนนพหลโยธิน) ห่างจากตัวเมืองสระบุรีไปประมาณ 17 กิโลเมตร จะอยู่ตรงทางแยกไปทางหลวงหมายเลข 21 (ไปเพชรบูรณ์) พอดี  ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทพุแค มีพื้นที่ทั้งหมด 4,697 ไร่  ครอบคลุมสองฟากฝั่งถนน หากไปจากสระบุรี  ทางซ้ายมือจะเป็นส่วนของอาคารสำนักงานและห้องสมุดพรรณไม้  ทางขวามือมีบริเวณกว้างขวาง  บรรยากาศร่มรื่น  และมีลำธารไหลผ่าน  เป็นสวนหย่อมรวบรวมพันธุ์พืชไม้ต่าง ๆ    ส่วนมากจะเป็นไม้พื้นบ้าน   ประกอบด้วยพรรณไม้ต่างๆ 35 วงศ์  พรรณไม้ในวรรณคดี  และพรรณไม้สมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484  
เป็นส่วนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาวิจัยพันธุ์พืชรวมทั้งเผยแพร่และให้บริการความรู้ใน ด้านต่างๆ เกี่ยวกับพืช และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3634 7457

ถ้ำเทพนิมิตธารทองแดง  
อยู่ที่วัดพุคำบรรพต ตำบลพุคำจาน เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้พบโบราณวัตถุของมนุษย์สมัยหินใหม่ตอนปลาย มีลักษณะคล้าย และเหมือนกับที่ขุดพบที่บ้านท่าแค บ้านดีลัง และซับจำปา ที่ลพบุรี สันนิษฐานว่ามนุษย์สมัยนั้นในบริเวณดังกล่าวอาจมีความสัมพันธ์กัน ปัจจุบันไม่มีโบราณวัตถุอยู่ในถ้ำแล้ว การเดินทาง หากมาจากสระบุรีทางเข้าวัดจะอยู่ด้านขวามือริมทางหลวงสาย 1 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 130-131 เข้าทางเดียวกับวัดพุคำจานแต่จะแยกขวาก่อนข้ามสะพานและเลี้ยวขวาอีกครั้ง

ถ้ำพระธาตุเจริญธรรมหรือถ้ำบ่อปลา

ตั้งอยู่ที่ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย  อยู่ในบริเวณวัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม จากปากทางเข้าถ้ำจะปูด้วยหินอ่อนเป็นทางเดินชมทั่วบริเวณถ้ำโดยตลอด ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นห้องขนาดใหญ่ 3 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 ชื่อว่า “ถ้ำบ่อปลา” มีปลาว่ายน้ำเข้ามาในบริเวณถ้ำเป็นจำนวนมาก ห้องที่ 2 ชื่อว่า “ถ้ำท้องพระโรง” มีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีรูปร่างคล้ายเจ้าแม่กวนอิม และฮก ลก ซิ่ว ส่วนห้องที่ 3 ได้แบ่งซอยเป็นห้องเล็ก ๆ มีจุดเด่นอยู่ที่หินงอกหินย้อยหลายรูปแบบ มีรูปร่างคล้ายหินปะการังซึ่งจะเข้าได้ในช่วงฤดูแล้ง  นอกจากนั้นทางด้านหลังยังมีถ้ำขนาดใหญ่อีก 2 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำสามเขา และถ้ำเทพประทาน  ถ้ำจะปิดในวันธรรมดา เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา

การเดินทาง สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก ได้แก่ จากตัวเมืองสระบุรีไปตามถนนมิตรภาพ ทางไปจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตัวอำเภอแก่งคอย ผ่านตลาดแล้วข้ามสะพานอดิเรกสารซึ่งทอดข้ามแม่น้ำป่าสักไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร ก็ถึงถ้ำพระธาตุเจริญธรรม เส้นทางที่สอง จากสระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ทางไปจังหวัดลพบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงหน้าโรงเรียนพุแควิทยา ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนจะมีถนนสายพุแค-แก่งคอย เข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร


ถ้ำพระโพธิสัตว์
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ตำบลทับกวาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 32 กิโลเมตร ที่ผนังมีภาพจำหลักนูนต่ำเป็นรูปพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรม และภาพเทพเจ้าในศาสนาฮินดู และภายในผนังถ้ำยังมีรอยแกะสลักภาพจำหลัก มีหินงอก หินย้อย บริเวณภายนอกถ้ำมีต้นไม้นานาพรรณ  นอกจากนั้นยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. เมื่อทรงเสด็จทอดพระเนตรน้ำตก ถ้ำธรรมทัศน์ ถ้ำลุมพินี สวนหิน และถ้ำสงัดเจดีย์  การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ทางไปจังหวัดนครราชสีมาไปประมาณ 15 กิโลเมตร หากไปจากสระบุรีวัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ มีป้ายบอกไปวัดถ้ำพระโพธิสัตว์อีกประมาณ 11 กิโลเมตร

การล่องแม่น้ำป่าสัก

ในเขตอำเภอแก่งคอยมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน ทัศนียภาพธรรมชาติตลอดริมฝั่งแม่น้ำสวยงาม รวมทั้งมีเขาตามแนวตลอดเส้นทางที่ล่องแก่ง บางแห่งมีโขดหิน และหน้าผาที่แปลกตา คล้ายรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ และยังสามารถเที่ยวชมไพรพักค้างที่หาดผาหมีซึ่งมีบริเวณกว้าง 2 ไร่เศษ หรือจะตกปลากระทิงในแม่น้ำ บริเวณอำเภอแก่งคอย ระยะห่างจากจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร บนเส้นทางมิตรภาพ มีเอกชนดำเนินการจัดแพและเรือยนต์ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ราคาประมาณ 800 บาท 10-15 คน สามารถติดต่อเช่าเรือได้ที่รีสอร์ทต่าง ๆ ริมแม่น้ำป่าสัก เช่น โรงแรมศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท โทร. 0 3630 6270-2 หรือ หาดสองแคว รีสอร์ท โทร. 0 3622 7215, 0 3623 7554-5


องค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย
มีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 90/1 หมู่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ มาตามถนนมิตรภาพ 126 กิโลเมตร แยกจากถนนมิตรภาพเข้ามาประมาณ 8 กิโลเมตร มีโครงการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนมิโรคุ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ศาสนา และศิลปะความงามด้านพืชศาสตร์ ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง มีสระน้ำ ประติมากรรมหินอ่อน รูปทรงต่างๆ และสวนญี่ปุ่น มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและอีกฟากหนึ่งของโครงการจะมีแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ โดยใช้ EM เทคโนโลยี คือ การใช้จุลินทรีย์ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า
ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล ตำบลหน้าพระลาน ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 22 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธเนาวรัตน์ ศิลปะสมัยเชียงแสน มีหินงอก หินย้อย นอกจากนั้นยังสามารถเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม การเดินทาง จากตัวเมืองสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงสามแยกหนองจานมีทางแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3385 ไปประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางโรงปูนอีกครั้งหนึ่ง

เขาพระพุทธบาทน้อย
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบาทน้อย ที่ตำบลสองคอน มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน สลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม และที่ยอดเขาแหลมนี้จะพบเห็นนกจู๋เต้นเขาปูน ในวงศ์นกกินแมลงจะพบมากที่จังหวัดสระบุรี นอกจากนั้นด้วยลักษณะของหน้าผาที่สูงชันแล้วยังอาจพบเห็นเลียงผา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ม้าพระอินทร์ อาศัยอยู่ในถ้ำสามเขา ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประทับลึกลงไปในดินกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอก  หน้าผาที่วัดเขาพระพุทธบาทน้อยมีความสูงชัน จึงมีผู้จัดกิจกรรมปีนเขา เหมาะสำหรับนักปีนมือใหม่ ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการปีนผา สามารถร่วมกิจกรรมโรยตัว ชมทิวทัศนืของที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักได้ ด้วยมุมมองที่เปิดโล่งรอบตัว มองเห็นทัศนียภาพของสระบุรี ติดต่อ สระบุรี แอดเวนเจอร์ โทร. 0 3622 2425 หรือ 08 9164 1791 การเดินทาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอแก่งคอย ข้ามสะพานอดิเรกสาร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอดิเรกสาร จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนสองคอน-พระบาทน้อย-พุแค ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จนถึงวัดพระพุทธบาทน้อย

บ้านเขาแก้ว
เป็นเรือนไม้ทรงไทยที่มีอายุประมาณ 80-100 ปี เจ้าของบ้าน คือ อาจารย์ทรงชัย  วรรณกุล ได้จัดแสดงเป็น “ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมไทยวน” โดยรวบรวมภาชนะ อาวุธ เครื่องมือทำมาหากิน และผ้าทอลายโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปี ได้แก่ ผ้ามุกยกดอก ผ้าลายขิด ผ้าจก บรรรยากาศภายในร่มรื่นเย็นสบาย

แม่น้ำป่าสัก เบญจสุทธิคงคา

น้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำสายสำคัญ 5 สาย ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีมหามงคลต่าง ๆ ได้แก่  แม่น้ำเจ้าพระยา (จากจังหวัดอ่างทอง) แม่น้ำเพชรบุรี (จากจังหวัดเพชรบุรี) แม่น้ำราชบุรี (จากจังหวัดสมุทรสาคร) แม่น้ำบางปะกง (จากจังหวัดนครนายก) และแม่น้ำป่าสัก (จากจังหวัดสระบุรี) อันเป็นที่มาของ “เบญจสุทธิคงคา” 

 

 


ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล

ชุนชมดั้งเดิมในกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานนานกว่า 200 ปี ยังคงยึดมั่นในอัตลักษณ์และขนบธรรมเนียมไท-ยวน ชาวบ้านต้นตาลมีฝีมือในการทอผ้าและศิลปะหัตถกรรมที่ประณีตสวยงาม จนมีการก่อตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าขึ้น โดยชาวบ้านที่ว่างงานรวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้ กับครอบครัว และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทอผ้าที่ครบวงจรให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไป โดยผ้าที่ทอมีหลายแบบ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ผ้าสี่เขา (สี่ตะกอ) ผ้าลายดอกพิกุลซึ่งเป็นลายแบบโบราณของคนไท-ยวน ชุมชนบ้านต้นตาลได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมดีเด่น ในปี 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1744 7227, 0 3672 5267 โทรสาร 0 3672 5167

การเดินทาง จากตัวอำเภอเสาไห้ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3041 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3341 ข้ามแม่น้ำป่าสัก ถึงทางแยกแล้วเลี้ยวขวา จนถึงบ้านปากบาง ให้เลี้ยวขวาเข้าวัดต้นตาล โดยศูนย์จะอยู่ติดกับวัด


พระตำหนักท้ายพิกุล พระราชวังโบราณ

ปัจจุบันไม่มีซากตำหนักปรากฏอยู่คงมีแต่เกยช้าง ( หมายถึง ที่เสด็จขึ้น-ลงพาหนะสำหรับเจ้านาย ) และซากกำแพงเป็นเขตโดยรอบ

 


น้ำตกโกรกอีดก

น้ำตกสูงกว่า 7 ชั้น ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ เขียวขจี ยังคงความเขียวสด ใหม่ ของธรรมชาติ เป็นหนึ่งในน้ำตกในเทือกเขาใหญ่ ผืนป่าที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และ เป็นหนึ่งในน้ำตก ที่ดูแล โดย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า น้ำตกสูงที่ปล่อยสายธารน้ำให้หลากหลั่ง จากที่สูง กว่า 300 เมตร ได้รับการยอมรับ ว่าเป็น 1 ใน 10 ของน้ำตกสูงในภาคกลาง เหมาะสำหรับนักผจญภัยที่นิยมการท่องเที่ยวประเภทเดินป่า เพราะ จะได้มีโอกาสพบ เห็น เรียนรู้ ธรรมชาติ กลางป่าลึก และใช้เวลาในการเดินทางสู่จุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 ชม. การเดินทางจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับการแนะนำ อำนวยความสะดวกในการนำทางเนื่องจากยังคงเป็นป่าปิดที่สมบูรณ์


วัดแขกมวกเหล็ก วัดพระศรีมหาอาทิปราศักติมาริอัมมันเทวี

ศาสนสถานพระศรีมหาอาทิปราศักติมาริอัมมันเทวี (สถานพราหมณ์ ฮินดู วัดแขกมวกเหล็ก สระบุรี)          
 เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๗ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐ โทร ๐๘๔-๖๓๔๕๔๔๘ ๐๘๐-๔๘๙๐๘๑๕

 


วัดจันทบุรี

ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า หมู่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ เลยจากที่ว่าการอำเภอไปประมาณ 1 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3041 มีทางแยกขวาเข้าวัดไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร  สิ่งที่น่าสนใจ คือ พระอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436 สมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะก่ออิฐถือปูน หลังคาจั่ว ช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันประดับลายปูนปั้นและเครื่องถ้วย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยเดียวกับพระอุโบสถซึ่งยังสมบูรณ์อยู่และงดงาม มาก เป็นรูปเทพชุมนุม และพุทธประวัติ

 


วัดสมุหประดิษฐาราม
ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนดอกไม้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร เชิงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก พระอุโบสถสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2440 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องคาวีสวยงามมาก พระประธานในพระอุโบสถอัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปสำริดปิดทองปางมารวิชัย และประดิษฐานพระโมคคัลลา พระสารีบุตร อัครสาวกซ้ายขวา และในเดือนกันยายน ของทุกปีจะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่วัดแห่งนี้
การเดินทาง ใช้เส้นทางสระบุรี - เสาไห้ ก่อนถึงตัวอำเภอมีทางแยกขวาไปยังสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก วัดสมุหประดิษฐารามจะอยู่ก่อนถึงสะพานด้านขวามือ
วัดเขาแก้ววรวิหาร
ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นตาล ทางฝั่งขวาของแม่น้ำป่าสัก ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสหัวเมือง เมื่อถึงอำเภอเสาไห้ ได้โปรดเกล้าฯ บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง มีคำเล่าลือกันว่าวันดีคืนดีจะเห็นดวงแก้วสุกสว่างเหนือวิหารวัดเขาแก้ว ถือว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุในองค์พระเจดีย์ ในเจดีย์ปรางค์ห้ายอดองค์เล็กซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหอระฆังและเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพุทธรูปปางป่าเลไลก์ และ พระพุทธบาทซึ่งล้วนมีลักษณะงดงาม

เสาร้องไห้ วัดสูง
ตั้งอยู่ในศาลนางตะเคียนทอง ณ วัดสูง ตำบลเสาไห้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสาไห้ประมาณ 500 เมตร ริมทางหลวงหมายเลข 3041 เป็นเสาไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ โดยถือกันว่าเป็นเจ้าแม่ เพราะสิ่งของที่นำไปบูชาล้วนเป็นของสตรีทั้งสิ้น มีตำนานเล่ากันว่า เมื่อครั้งสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานี ได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกเสาที่มีลักษณะงดงาม เพื่อจัดเป็นเสาเอก ทางเมืองสระบุรีได้จัดส่งเสาต้นหนึ่งที่มีลักษณะงดงามมากล่องลงมาตามลำน้ำ ป่าสัก แต่มาถึงกรุงเทพฯ ช้าไปเล็กน้อย และได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนแล้ว จึงได้เป็นเสารอง ซึ่งถ้าเสาต้นนี้มาทันเวลาก็ต้องได้เป็นเสาเอกอย่างแน่นอน เพราะมีลักษณะใหญ่ และสวยงามมาก ด้วยความยาว 13 เมตร กล้าว 0.75 เมตร เสาต้นนี้จึงเกิดความเสียใจลอยทวนน้ำกลับขึ้นมาจมลง ณ ตำบลแห่งนี้อยู่ประมาณ 100 กว่าปี เมื่อปี พ.ศ. 2501 ได้มีชาวบ้านนำขึ้นจากน้ำไปไว้ที่ศาลหน้าพระอุโบสถวัดสูงจนถึงปัจจุบันนี้ พอตกเวลากลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้ จึงได้ให้ชื่อตำบลนี้ว่า ตำบลเสาร้องไห้ และได้กลายเป็น "อำเภอเสาไห้" ในปัจจุบัน และในวันที่ 23 เมษายนของทุกปี จะมีประเพณีอาบน้ำนางตะเคียน ซึ่งถือเป็นวันที่ยกเสาตะเคียนขึ้นจากแม่น้ำ การเดินทางโดยรถประจำทาง จากสถานีขนส่งสระบุรี ขึ้นรถโดยสารสายสระบุรี - สุพรรณบุรี ลงรถที่หน้าวัดสูง

ศูนย์การทหารม้า

ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว จังหวัดสระบุรีได้จัดทำสถานที่ท่องเที่ยวทางทหารขึ้น มีกิจกรรมที่น่าสนในสำหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและ ร่วมกิจกรรม ได้แก่ จักรยานเสือภูเขา การไต่เขา และเดินป่า เป็นต้น เปิดในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น., วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3621 2058-9 ต่อ 64232 การขี่ม้าเพื่อการท่องเที่ยว  แบ่งเป็นชมการสาธิตการขี่ม้า หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น การขี่ม้าภายในประเทศ เปิดในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00-09.00 น., 16.00-18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3621 2058-9 ต่อ 64360 


ถ้ำดาวเขาแก้ว
ตั้งอยู่ที่ตำบลพญากลาง ห่างจากอำเภอมวกเหล็กประมาณ 38 กิโลเมตร หรือจากตัวอำเภอเมืองไปประมาณ 75 กิโลเมตร ไปทางเดียวกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอยู่เลยไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร มีป้ายบอกทางตลอด จากทางหลวงหมายเลข 2224 มีทางแยกซ้ายเข้าไปเป็นลูกรังประมาณ 5 กิโลเมตร ผู้ที่จะชมถ้ำต้องปีนบันไดจากเชิงเขาไปถึงปากถ้ำประมาณ 100 เมตร  ลักษณะแปลกของถ้ำนี้ คือ มีจุดสีแดง สีดำ  และสีน้ำตาลอยู่ที่เพดานถ้ำ มีหินงอก   หินย้อย และมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ที่อำเภอมวกเหล็กยังมีไร่องุ่นที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ตลอดทั้งปี คือ ชิมองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น เช่น ไวน์องุ่นไร้เมล็ด น้ำองุ่น องุ่นหยี แยมองุ่น องุ่นอบแห้ง องุ่นกวน เป็นต้น หรือ จะร่วมกิจกรรมเก็บองุ่นก็ได้ ไร่องุ่นที่เปิดสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ไร่องุ่นกำนันเม้ง โทร.0 3634 1015 ไร่องุ่นคุณมาลี โทร. 0 3622 7056-7, 08 1853 5893 หรือ สวนองุ่นภูอมรและไวน์องุ่นภูอมร โทร. 0 3632 7183, 08 1906 9373 องุ่นไร้เมล็ด หาซื้อได้ที่ ไร่องุ่นกำนันเม้ง 101 ม.5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก โทร. 0 3634 1015 ไร่น้ำภูฟ้า ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก โทร. 08 1216 6419  การเดินทาง  ไร่องุ่นจะอยู่ตามเส้นทางสาย 2089 เส้นมวกเหล็ก-วังม่วง

วัดมงคลชัยพัฒนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานดำริให้ทำการทดลอง "ทฤษฎีใหม่" ขึ้นที่ วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในหลักการง่ายๆโดยเริ่มจากสภาพความจริงที่ว่าราษฎร หนึ่งครอบครัวมีที่ดินประมาณ 10 - 15 ไร่ให้แบ่งที่ดินนั้นออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ที่ดินร้อยละ 30 ให้ขุดเป็นสระน้ำมีความลึก 4 เมตร ขนาดบรรจุน้ำได้โดยประมาณ 10,000 ม.ส่วนที่สอง ที่ดินร้อยละ 60 สำหรับพื้นที่ทำการเกษตร โดยปลูกข้าวร้อยละ 30 และปลูกพืชไร่พืชสวนร้อยละ 30 ส่วนที่สามที่ดิน ร้อยละ 10 สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

ความหมายของทฤษฎีใหม่ จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ที่ได้ทรง พระราชทาน ไว้เนื่องในวโรกาสต่างๆ ทำให้ผู้เขียนมีความเข้าใจว่า "ทฤษฎีใหม่" (New Theory) น่าจะหมายถึง "แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรที่มีที่ดินถือครองประมาณ 10 - 15 ไร่สามารถมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่าง เพียงพอตลอดปี และใช้น้ำกับที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีกินแบบตามอัตภาพ คือ ไม่ได้ รวยมากแต่พอกิน ไม่อดอยาก โดยการแบ่งที่ดินที่ถือครองออกเป็นสัดส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่งร้อยละ 30 ของพื้นที่สำหรับขุดสระ ส่วนที่สองร้อยละ 60 ของพื้นที่สำหรับทำนาปลูกข้าว และปลูกพืชไร่ทำสวน และส่วนที่สามร้อยละ 10 ของพื้นที่สำหรับเป็นที่บริการ เช่น ทางเดิน ที่อยู่อาศัย หรืออื่น ๆ

ศูนย์วัฒนธรรมไทยวน
ตั้งอยู่ที่อำเภอเสาไห้ อ.ทรงชัย วรรณกุล ประธานชมรมไทยวน เจ้าของบ้านเขาแก้ว เล่าว่าเดิมทีชาวไทยวนเป็นชาวแคว้นโยนกซึ่งสืบทอดมาเป็นอาณาจักรล้านนา ถูกกวาดต้อนไปยังดินแดนอื่นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือเมื่อ 198 ปีมาแล้วคราวนั้นเชียงแสนยังอยู่ภายใต้การปกครองพม่า ครั้นนั้นเมื่อทัพเชียงใหม่ ผสานจากทัพจากน่าน ลำปาง เวียงจันทน์ ภายใต้การนำทัพของเจ้าพระยายมราชจากกรุงรัตนโกสินทร์เข้าตีชียงแสนแตกพ่าย ได้ทำการกวาดต้อนผู้คนชาวเชียงแสนมาได้ 2 หมื่น 3 พันคน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กระจายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยังดินแดน เชียงใหม่ น่าน ลำปาง เวียงจันทน์ สระบุรี และราชบุรี เชียงแสนกลายเป็นเมืองร้างอยู่นาน จนต้องมีการเกณฑ์ชาวไทยเขิน ไทลื้อ และชาวยองไปอยู่ในเวลาตอมา เรื่องชาวไทยยวนจากคำของคนวัย 63 อย่างประธานชมรมไทยยวนนี้ล้วนมาจากคำบอกเล่าจากผู้ใหญ่รุ่นก่อนหน้า และศึกษาเอกสารด้วยตนเอง ถามใครก็บอกแต่ว่ามาจากทางเหนือ จนสืบเสาะพบว่าผมเป็นชาวไทยวนที่มาตั้งหลักแหล่งที่เสาไห้เป็นรุ่นที่ 5 เฉพาะชาวไทยวนในเขตจังหวัดสระบุรีนั้นกระจายอยู่ในเขต 3 อำเภอ ราว 8 หมื่นคน โดยกลุ่มใหญ่อยู่ที่ อ. เสาไห้

อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย
ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 12 กิโลเมตร  เป็นอุโมงค์รถไฟชนิดทางเดียวกว้าง 7 เมตร สูง 7 เมตร ยาว 1197 เมตร สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2537 เป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทย  อยู่บริเวณเขาช่องลิง  รอยต่อระหว่างตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง และตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี

ตำหนักสระยอ
ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท เป็นพระตำหนักที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ประทับเมื่อครั้งเสด็จนมัสการพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ำใต้ธารทองแดง ปัจจุบันเหลือเพียงรอยฐานตำหนัก

ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์
ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางเข้าพระพุทธฉาย ถึงก่อน 1 กิโลเมตร เป็นสถานที่เลี้ยง และเพาะพันธุ์จระเข้ นอกจากนั้นยังมีสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ กวาง ลิง และนกพันธุ์ต่าง ๆ เปิดให้เข้าชม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น.  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท 

เจดีย์พระคุณแม่
ตั้งอยู่ที่วัดคลองใหม่ ตำบลหนองหมู ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน มุ่งสู่กรุงเทพฯ ผ่านหินกองและตลาดหนองแค ก่อนข้ามสะพานรพีพัฒน์จะมีทางแยกซ้ายมือเลียบคลองชลประทานบอกทางเข้าวัดคลอง ใหม่ แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านที่ว่าการอำเภอหนองแคไปประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงเจดีย์พระคุณแม่เป็นเจดีย์รูปทรงคล้ายพระปฐมเจดีย์ ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง องค์เจดีย์ล้อมรอบด้วยพระประจำวัน เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้กุลบุตรกุลธิดาระลึกถึง และตอบแทนพระคุณแม่

ตำหนักธารเกษม
อยู่ที่ตำบลขุนโขลน ระหว่างธนาคารกรุงเทพ สาขาพระพุทธบาทและสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี  ตั้งอยู่ริมธารทองแดงซึ่งเป็นลำธารไหลผ่านพระพุทธบาท  เป็นที่ซึ่งมีแมกไม้ร่มรื่น เป็นที่สำราญพระราชหฤทัย พระตำหนักสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2176 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เพื่อใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จมานมัสการพระพุทธบาท ปัจจุบันเหลือเพียงแต่ฐาน
ธารทองแดงเกิดจากเขาธารทองแดงในเขตอำเภอพระพุทธบาท แล้วไหลไปทางอำเภอหนองโดน ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2 กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างพระตำหนักริมธาร ได้มีการขุดพบท่อน้ำสามตาที่ริมลำธาร (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานพระพุทธบาท) ท่อนี้เป็นข้อต่อเหมือนข้อต่อน้ำประปาปัจจุบัน แต่ใหญ่กว่ามากเป็นท่อทำด้วยทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร และในบริเวณธารทองแดงนี้ยังพบที่กั้นน้ำที่ระบายน้ำมาใช้ในพระตำหนักท้าย พิกุล เป็นเขื่อนก่อด้วยอิฐถือปูน ซึ่งเป็นซากโบราณสถาน ที่สร้างมาแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันนี้ยังคงสภาพเป็นลำธารแต่ตื้นเขินมากแล้ว ที่ริมลำธารมีแนวเขื่อนก่ออิฐถือปูนปรากฏอยู่

สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก
เดิมเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาโปร่งปราบ ตำบลขุนโขลน ห่างจากตัวเมืองสระบุรีไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ประมาณ 25 กิโลเมตร หากไปจากตัวเมืองสระบุรี วัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ทางเข้าอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 132-133 เป็นสถานที่รักษาคนไข้ติดยาเสพติดที่มีชื่อเสียง สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกนี้ แม่ชีเมี้ยน ปานจันทร์ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ต่อมาเมื่อแม่ชีเมี้ยนเสียชีวิตลง หลวงพ่อจำรูญ ปานจันทร์ ซึ่งเป็นหลานได้เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจสืบต่อมา และได้รับรางวัล "แมกไซไซ" เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2518
พระบวรราชวังสีทา
ตั้งอยู่ที่ตำบลสองคอน ประวัติพระบวรราชวังแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างที่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งตะวันตก ณ ตำบลบ้านสีทา ในแขวงจังหวัดสระบุรี สร้างคราวเดียวกับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่เมืองลพบุรี เพราะมูลเหตุที่เกิดแต่คราวหาที่สร้างราชธานีสำหรับเวลาสงครามดังกล่าวมา นั้น ได้โปรดให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ (พระเชษฐา รัชกาลที่ 4) เสด็จขึ้นไปตรวจเมืองนครราชสีมา ทรงเห็นภูมิลำเนาไม่เหมาะ มาโปรดที่เขาคอก ในแขวงจังหวัดสระบุรี ว่าเหมือนเป็นป้อมอยู่โดยธรรมชาติจึงทรงสร้างที่ประทับขึ้น ณ ตำบลบ้านสีทา เห็นว่าไปมาถึงเขาคอกได้สะดวก แล้วเสด็จไปประทับ ณ ที่นั่น เพื่อตกแต่งเขาคอกไว้เป็นป้อมปราการสำหรับต่อสู้ข้าศึกแห่งหนึ่ง ได้เสด็จไปประทับที่วังสีทาเนือง ๆ จนตลอดพระชนม์มายุ แต่วังนั้นล้วนสร้างเป็นเรือนเครื่องไม้ ครั้นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โปรดให้รื้อตำหนักลงมาสร้างวัง พระราชทานพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ บ้าง ที่เหลืออยู่ก็พังสูญไปหมด เดี๋ยวนี้ที่ซึ่งเคยเป็นพระบวรราชวังกลับเป็นที่บ้านราษฎรไปอย่างเดิม

วัดศรีบุรีรัตนาราม
วัดนี้จะมีลักษณะเด่นที่ตัวฐานของพระอุโบสถ ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายเรือสำเภาซึ่งสวยงามมากลวดลายต่างๆ รอบอุโบสถก็งดงามเช่นกัน มีความอ่อนช้อยเป็นลวดลายที่วิจิตร บริเวณรอบๆ วัดมีบรรยากาศร่มรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พุทธศาสนิกชน มักจะมาสักการะบูชา พระแก้วมรกตพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร "พระแก้วมรกต" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์สำคัญที่สุดของชาติไทย เดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงราย ต่อมาย้ายมาอยู่ที่เมืองลำปางและเชียงใหม่ ต่อมาพระไชยเชษฐา (เจ้าลาว) ได้มาอัญเชิญไปประดิษฐานเพื่อเป็นที่สักการะยังเมืองลาวเป็นการชั่วคราวแล้ว ไม่ยอมคืนไทย

วัดพะเยาว์  
ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำป่าสัก หมู่ 1 ตำบลศาลารีไทย มีถนนสายปากบาง-สระบุรีผ่าน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมลักษณะเป็นพระพุทธรูปปูนอยู่บริเวณวัดร้างแห่งหนึ่งในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญมาเป็นพระประธาน ที่สระบุรี ต่อมาปูนที่พอกองค์พระกระเทาะออกจึงพบว่าองค์พระเป็นทองคำทั้ง องค์
พระพุทธรูปทองคำวัดพระเยาว์เป็นประติมากรรมอันยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาที่ ตกทอดมาถึงปัจจุบัน มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก พระวรกายสมสัดส่วน สง่างาม ประทับนั่งในปางสมาธิแบบขัดสมาธิราบ ประทับนั่งในลักษณะที่ดูองอาจ แฝงไว้ด้วยลักษณะเข้มแข็ง มีหน้าตักกว้าง 110 เซนติเมตร สูง 170 เซนติเมตร  ปัจจุบันได้มีผู้ศรัทธาพร้อมใจกันสร้างวิหารจัตุรมุขขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ให้เป็นสง่าราศีและเป็นที่เชิดหน้าชูดาแก่ ชาวเมืองสระบุรีสืบไป
การเดินทาง  ใช้เส้นทางสายสระบุรี-บ้านยาง (ทาง 3041) ก่อนถึงตัวอำเภอเสาไห้ มีทางแยกขวา (ทาง 3314) ข้ามสะพานแม่น้ำป่าสัก ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 100 เมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองสระบุรีประมาณ 9 กิโลเมตร

วัดป่าสว่างบุญ  
หมู่ 7 บ้านคลองไผ่  ต.ชะอม  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี วัดป่าสว่างบุญ  ที่ประดิษฐานเจดีย์เทพพิธากร และเจดีย์ห้าร้อยยอด  ภายในวัดยังเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง  ภายใต้ร่มไม้ที่ปกคลุมให้ความร่มรื่น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระอาจารย์สมชาย  ปุญญมโน  เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบุญ  08 1916 5338

ไร่องุ่น (ตลอดเส้นทางหลวง 2089)  
-ไร่องุ่นกำนันเม้ง ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก 0-3634-4693, 08-1852-6845 
-ไร่องุ่นคุณมาลี 199 หมู่ 7 ถ.มวกเหล็ก-วังม่วง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก 0-3622-7056, 08-1853-5893, 0-9547-4126 
-ไร่องุ่นภูอมร ไร่องุ่น โรงบ่มไวน์ บริษัท ภูอมรเมรัย จำกัด ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก 0-3632-7183, 08-1906-9373 
-สวนองุ่นแวงเดอร์เรย์ ไร่องุ่น โรงบ่มไวน์ ถ.มวกเหล็ก-วังม่วง อ.มวกเหล็ก 0-3622-7178, 08-1911-5325 
-ไร่องุ่นปภัสรา ถ.มวกเหล็ก-วังม่วง อ.วังม่วง 0-3636-4130, 0-3636-4475 
-ไร่ปฎษฏางค์ ถ.มวกเหล็ก-วังม่วง อ.วังม่วง

เนินพิศวง  
เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายมวกเหล็ก-วังม่วง (ทางหมายเลข 2089) ถัดจากอุโมงค์ต้นไม้มาเล็กน้อย เป็นบริเวณที่เกิดภาพลวงตามองเห็นรถเคลื่อนที่จากที่ต่ำไปที่สูงได้