WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ย่ำทุ่งดูนาขั้นบันได สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า
ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ต.ห้วยห้อม
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ประวัติ และควมเป็นมา
เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมลำบาก ขาดระบบสาธารณูปโภค ปี พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยห้อม เป็นครั้งแรก และได้พระราชทานทรัพย์แก่ราษฎรที่ขาดแคลนข้าว เพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารข้าว ทรงรับสั่งว่าเป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก ปี พ.ศ. 2521 เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาพื้นที่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ จึงมีกระแสรับสั่งให้ส่วนราชการมาพัฒนาพื้นที่ เพื่อกำหนดแผนพัฒนาชาวเขา ปี พ.ศ. 2523 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

ที่พัก-ร้านอาหาร
• บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 หลัง รับรองได้หลังละ 20 คน ไม่มีอาหารบริการภายในศูนย์ฯ แต่หากมาเป็นหมู่คณะมีบริการจัดให้ราคาตามที่ตกลง มีสถานที่กางเต็นท์ และบริการเต็นท์ขนาด 3-4 คน พร้อมถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบำรุงพื้นที่ 30 บาท/หลัง/คืน
• โฮมสเตย์บ้านห้วยห้อม จำนวน 5 หลัง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 20 คน อัตราค่าที่พักคนละ 100 บาท ค่าอาหารมื้อละ 50 บาท และมีไกด์ท้องถิ่นนำเยี่ยมชมรอบๆ หมู่บ้าน ครั้งละ 100 บาท ติดต่อ นายสุบิน กระจ่างเนตร ผู้ใหญ่บ้านห้วยห้อม 080-791-4107

 

การเดินทาง
จากตัวเมืองชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านแม่สะเรียง มุ่งหน้าอำเภอแม่ลาน้อย ถึง กม.132 ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง 1266 ขึ้นดอยอีก 30 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย บ้านดง หมู่ 5 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 053-619-533-4 หรือ 083-324-3062

ขอขบคุณ http://royalprojectthailand.com
 

 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
 
1
วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์
2
วัดจอมทอง
3
วัดกิตติวงศ์  
4
วัดพระธาตุดอยกองมู   
5
วัดน้ำฮู
6
วัดจองคำ
7
วัดจองกลาง
8
วัดศรีบุญเรือง
9
เจดีย์พระธาตุแม่เย็น