❝ วัดโชติการาม(สามจีน) นนทบุรี ❞

วัดโชติการาม(สามจีน) ตั้งอยู่ บ้านบางไผ่ใหญ่ ตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าในจังหวัดนนทบุรี มีโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวได้ชม คือองค์พระเจดีย์ ที่งดงามคล้ายพระเจดคย์วัดโพธิ์ ท่าเตีย ซึ่งมีอายุเก่าแก่ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวได้ชม และศึกษาโบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี และราคาไหว้หลวง เพื่อขอพรเป็นศิริมิคล

ประวัติโดยย่อ วัดโชติการามเดิมมีชื่อว่า วัดสามจีน สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2350 สันนิษฐานว่าอาจเป็นพี่น้องชาวจีน 3 คน เป็นผู้สร้าง ต่อมาเจ้าพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นเจ้าพระยาโชฎึกฯ คนใด) เป็นผู้ดำเนินการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติม วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ต่อมาใน พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น "วัดโชติการาม" ตามราชทินนามของเจ้าพระยาโชฎึกฯ ในด้านการศึกษา วัดได้จัดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 นอกจากนั้นยังให้ราชการเปิดโรงเรียนและสถานีอนามัยในวัด

พระประธานปางมาวิชัย ที่มีความเก่าแก่และงดงาม

ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ยังคงเหลือให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน

องค์พระเจดีย์ ที่งดงามคล้ายพระเจดคย์วัดโพธิ์ ท่าเตียน ซึ่งมีอายุเก่าแก่

เตาหลอมองค์พระพุทธรูปโบราณ ซึ่งทางวัดได้สร้างองค์เจดีย์ครอบเอาไว้ และเป็นสถานที่สักสิทธิมากห้ามคนเข้า

ทางวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมให้ คนไทยเชื้อสายจีนได้กราบไหว้เมื่อมาเที่ยววัดแห่งนี้

ที่อยู่ติดต่อ

 • ตำบล บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
 • เปิดให้บริการเวลาทุกวัน

☁ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....

 1. ศาลหลักเมือง นนทบุรี
 2. วัดสะพานสูง
 3. วัดเสาธงทอง
 4. วัดชลประทานรังสฤษดิ์
 5. วัดกู้
 6. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
 7. วัดชลอ
 8. วัดสังฆทาน
 9. วัดเชิงเลน

เกาะเกร็ด

วัดคงคา

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดราษฎร์ประคองธรรม

วัดเสาธงหิน-นนทบุรี