❝ วัดเตย นนทบุรี ❞

วัดเตย ตั้งอยู่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าในจังหวัดนนทบุรี มีโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวได้ชม คือ โบสถ์กลางน้ำ อายุนับร้อยปี ที่มีความเก่าแก่ และแปลกที่ตั้งอยู่กลางน้ำ และโบสถ์หลังใหม่มีพระประธานที่สวยงามให้นักท่องเที่ยได้กราบไหว้ เป็นศิริมงคล ภายในดบสถ์ยังมีภาพวาดที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวไห้ชม

ประวัติโดยย่อ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2375 สมัยรัชกาลที่ 3 มีพระสงฆ์มอญประจำอยู่ที่วัดนี้ตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2441 ในสมัยรัชกาลที่ 5

โบสถ์กลางน้ำ เก่าเก่าของวัดเตย

โบสถ์หลังใหม่ ที่มีพระประธานที่สวยและงดงาม

พระประธานปางมาวิชัย งดงาม

ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน

ที่อยู่ติดต่อ

  • 2051 Rural Road, ตำบล บางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

☁ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....

  1. ศาลหลักเมือง นนทบุรี
  2. วัดสะพานสูง
  3. วัดเสาธงทอง
  4. วัดชลประทานรังสฤษดิ์
  5. วัดกู้
  6. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
  7. วัดชลอ
  8. วัดสังฆทาน
  9. วัดเชิงเลน

เกาะเกร็ด

วัดคงคา

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดราษฎร์ประคองธรรม

วัดเสาธงหิน-นนทบุรี