วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

❝ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นวัดที่มีความงดงาม และศักสิทธ์ ตั้งอยู่เนินเขาที่สวยงาม มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว บรรยากาศจะปรกคุมไปด้วยหมอก อากาศเย็นชุ่มช่ำปอด ทั้งได้ไหว้พระ และท่องเที่ยวกับบรยากาศสวยๆ เรียกว่าคุ้มไม่ควรพลาด นักท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วไม่ได้ไปสักการะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ ❞

❝ เรื่องเล่าขานความสักสิทธิ์ ของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” ❞

❝ "พระพุทธเจ้า 5 พระองค์"ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ ❞

❝ "พระพุทธเจ้า 5 พระองค์"และรอบๆด้วยทัศนียภาพรอบด้านเต็มไปด้วยขุนเขาและเมฆหมอก ทำให้นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาเที่ยวชมความงามของ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ❞

❝ ประวัติโดยย่อ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในนาม “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ในมงคลนามว่า “วัดพระธาตุผาแก้ว” เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้ง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว” วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน ๒๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม ๙๑ ไร่ พระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ และ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส สองครูบาอาจารย์คู่บุญคู่บารมี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และเหล่าผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัด สร้างเสนาสนะ กุฏิที่พักสงฆ์ อาคารปฎิบัติและบรรยายธรรม รวมถึงอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับคณะผู้มีจิตศรัทธาจากทุกแห่งหนที่ หลั่งไหลกันเข้ามาอบรมภาวนาในแนวสติปัฎฐานสี่ แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปิติยินดียิ่งของครูบาอาจารย์กับเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ได้ร่วม แรงร่วมใจ สละทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ พร้อมทั้งความวิริยะอุตสาหะ และ ความตั้งใจมั่นเพื่อให้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสืบต่อไป… ❞

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phasornkaew.org

❝ นักท่องเที่ยวสายบุญไม่ควรพลาดอย่างยิ่งในการได้ไปสักราระกราบไหว้พระธาตุ ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ❞

ที่อยู่ติดต่อ

  • 95 ต บ้านทางแดง ตำบล แคมป์สน อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280
  • โทร 02 222 3975
  • http://www.phasornkaew.org

☁ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

วัดผาซ่อนแก้ว

ทะเลหมอก-ภูทับเบิก

10-ที่พักเขาค้อ

ทะเลหมอก เขาค้อ

10-ที่พักภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก