❝ วัดปรางค์หลวง นนทบุรี ❞

วัดปรางค์หลวง นนทบุรี เป็นวัดเก่าในจังหวัดนนทบุรี มีโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวได้ชม คือปรางค์หลวง สมัยกรุงศีอยุธยา อายุกว่า 600ปี ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวได้ชม และศึกษาโบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี และราคาไหว้หลวงพ่ออู่ทอง เพื่อขอพร

ประวัติโดยย่อ วัดปรางค์หลวง ตั้งอยู่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี วัดปรางค์หลวงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1890 อีกแหล่งข้อมูลระบุสร้างในปี พ.ศ. 1908 ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา ไม่แน่ชัดว่าใครสร้างอาจเป็นกษัตริย์หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ เดิมชื่อว่า วัดหลวง เชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองได้อพยพผู้คนหนีโรคระบาดมาประทับอยู่ที่บริเวณนี้ ก่อนที่จะกลับไปตั้งราชธานีที่กรุงศรีอยุธยา จนในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดปรางค์หลวง" สันนิษฐานว่าสร้างพระปรางค์ขึ้นพร้อมวัด พระปรางค์ตั้งอยู่ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารน้อย มีลักษณะก่ออิฐสอดินยอดเจ็ดชั้น ย่อมุมไม้สิบ ประดับลายปูนปั้น เรือนธาตุมีซุ้มจรนำทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร องค์พระปรางค์มีสภาพชำรุดมาก ปัจจุบันพระปรางค์องค์นี้มีลักษณะเอนอันเนื่องมาจากดินทรุด มีการขุดเจาะกลางเรือนธาตุเห็นเป็นกรุอยู่ภายในแต่ไม่มีช่องทางขึ้นสู่ยอด ผนังเรือนธาตุเป็นผนังทึบไม่มีประตู ฐานมองไม่เห็นสภาพเดิม

ไหว้หลวงพ่ออู่ทอง

เดินชมโบราณสถาน ปรางค์หลวง สมัยกรุงศรีอยุธยา

ศาลาการเปรียญเก่าแก่

นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวชุมชน ริมคลองบางม่วง

ที่อยู่ติดต่อ

 • ตำบล บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
 • เปิดให้บริการเวลาทุกวัน

☁ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....

 1. ศาลหลักเมือง นนทบุรี
 2. วัดสะพานสูง
 3. วัดเสาธงทอง
 4. วัดชลประทานรังสฤษดิ์
 5. วัดกู้
 6. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
 7. วัดชลอ
 8. วัดสังฆทาน
 9. วัดเชิงเลน

เกาะเกร็ด

วัดคงคา

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดราษฎร์ประคองธรรม

วัดเสาธงหิน-นนทบุรี