WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

วัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์ หนึ่งของไทย ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ศูนย์รวมศรัทธาและที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของชาวแม่กลองแห่ง สมุทรสงครามเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพสักการะอย่างกว้างขวางของชาวไทย
ทุกสารทิศมานานนับสมัยจน ถึงกับมีคำกล่าวว่า หากไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เสมือนมา
ไม่ถึงเมืองสมุทรสงครามองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนั้น
เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขนาดเท่าคนจริง
สูงประมาณ 167 เซนติเมตร สันนิษฐาน
ว่าสร้างในมัยสุโขทัย-อยุธยาตอนต้น มีประวัติกล่าวว่า หลวงพ่อบ้านแหลมนั้นเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับ
การค้นพบในลำน้ำแม่กลอง ดังตำนานเก่าเล่าว่า
ชาวประมงได้ลากอวนพบพระพุทธรูป 2 องค์
องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ซึ่งได้มีการ
อัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดเก่าแก่ในเมือง
แม่กลองที่ชื่อว่าวัด ศรีจำปา ซึ่งต่อมาได้ชื่อ
ว่าวัดบ้านแหลม ทำให้ชาวบ้านเรียกพระพุทธ
รูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อบ้านแหลมเรื่อยมา ขณะที่
อีกองค์หนึ่งนั้นเป็นพระพุทธรูปนั่ง ซึ่งชาวประมง
ได้นำกลับไปประดิษฐาน ที่วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี บางกระแสกล่าวไว้ว่า การค้นพบหลวงพ่อนั้นเกี่ยวกับ
ตำนานของห้าพระพุทธรูปพี่น้องที่ลอยน้ำมาพร้อม กันจากเมืองเหนือ คือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตวัดบางพลี หลวง พ่อวัดเขาตะเครา และหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งชาวบ้านริมฝั่งน้ำที่พบเห็นและศรัทธาได้อัญเชิญไปประดิษฐานในแต่ละวัด ตามท้องถิ่นของตนเพื่อกราบไหว้บูชาสืบไป
กล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในหลวง พ่อบ้านแหลมเป็นอย่างมาก และเสด็จมานมัสการพร้อมทั้งได้พระราชทานผ้าดิ้นทองแก่หลวงพ่อจำนวนสองผืน ซึ่งทางวัดจะนำมาประดับที่องค์หลวงพ่อในวันสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันทอดกฐินพระราชทาน สำหรับบาตรแก้วสีน้ำเงินของหลวงพ่อที่ปรากฎอยู่จนทุกวันนี้นั้น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธ์วงศ์วรเดชได้ถวายหลวงพ่อไว้เป็นพุทธบูชา เนื่องจากบาตรเดิมนั้นได้สูญหายไปในทะเลตั้งแต่คราวที่ชาวประมงได้พบหลวงพ่อ ในอ่าวแม่กลอง

ต่อมาวัดนี้ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวรวิหาร ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดเพชรสมุทรวรวิหาร” เปิดให้สักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00-17.00 น. นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดเพชรสมุทรยังมีพิพิธภัณฑ์สงฆ์ จัดแสดงพระพุทธรูป และพระเครื่องสมัยต่าง ๆ โบราณวัตถุเครื่องลายคราม และธรรมมาสน์บุษบกสมัยกรุงศรีอยุธยา ปกติไม่เปิดให้เข้าชม ต้องติดต่อเจ้าอาวาสก่อนล่วงหน้า 

ความเชื่อและวิธีการบูชา  เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลม แล้วจะช่วยเสริมอำนาจบารมีแก่ชีวิต บังเกิดแต่ความเป็นสิริมงคลสืบไป หากใครอธิษฐานของพรหลวงพ่อไว้ในเรื่องใดก็มักจะได้สมความปรารถนาและมักจะ กลับมาแก้บนหลวงพ่อด้วยละครรำ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ท่านโปรดปราน

งานปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลม จะจัดขึ้นไปช่วงเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปีซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ของชาว ไทยและชาวรามัญ งานสารทเดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) และช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยมีครั้งละประมาณ 7 วัน
 
แผนที่ การเดินทาง

 

 
 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
   
1
วัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
2
วัดบางกะพ้อม
3
วัดบางแคน้อย
4
วัดอัมพวันเจติยาราม
5
วัดอินทาราม
6
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
7
วัดศรัทธาธรรมหรือวัดมอญ
8
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร  
9
วัดประดู่