WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

วัดคงคา
ตั้งอย่ติดกับถนนกาญจนภิเษก ฝั่งขาเข้าพระปิ่นเกล้า สามารถมองเหงองค์หลวงปู่ทวดแต่ไกล วัดคงคาเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในย่านชานเมืองนนทบุรีกับชานเมืองกรุงเทพ วัดนี้สร้างในสมัยกรุงสุโขทัย หรือประมาณ 700 ปีมาแล้ว สว อิเฎลจำได้ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ 60 กว่ารูปและวัดดูยากจนมากแม้ว่าจะอยู่ติดถนน อิเฎลเคยวิ่งตามพระเข้าไปใส่บาตร ตอนนั้นน้ำท่วมเข้ามาใต้กุฏิ ปัจจุบัน (2010) วัดมีฐานะดีขึ้นและมีพระสงฆ์ประจำอยู่ 33 รูป ทั้งนี้เนื่องจากวัดคงคาได้สร้างจุดท่องเทียวเชิงธรรมะคือรูปหล่อ หลวงปู่ทวด สูง 5 เมตร สร้างเสร็จเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ปัจจุบันเปิดให้ถวายทองแท่งเพื่อหล่อต่อ รูปหล่อหลวงปู่ทวดนี้อยู่บนชั้นสองของอาคาร ดังนั้นประชาชนจะสามารถมองเห็นท่านได้จากถนนใหญ่ ด้านล่างของอาคารยังมีนางตะเคียนชื่อ “เจ้าแม่ศรีเกศ” ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาอีกด้วย โดยไม้ตะเคียนนี้ขุดพบเมื่อสามสิบปีที่แล้ว และชาวบ้านได้นำมาถวายให้วัดในเดือนมกราคม 2553

องค์หลวงพ่อโต อยู่บนดาดฟ้ากุฎิพระ

กราบไหว้หลวงปู่ทวด และทำบุญ หรือจะบูชาองค์หลวงปู่ทวดก็มีให้เลือบูชากลับบ้าน

เดินขึ้นบนดาดฟ้า เพื่อไปกราบไหว้องหลวงปู่ทวด

บริเวณรอบวัดมีสิ่งศักสิทธ์ ให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้ขอพรกันหลายองค์

 

นักท่องเที่ยวชอบที่จะมาปล่อยปลา ทำบุญ และให้อาการปลา

กิจกรรมเด็กชอบมากๆ ให้อาหารปลา

 

รอบวัดยังคงสภาพชุมชน ริมคลองแบบเก่าให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกัน

 

แผนที่วัดคงคา

 

 
 
 
เกาะ เกร็ด
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
วัดเล่งเน่ยยี่2 หรือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดมังกร2
วัดเชิงเลน
วัดเสาธงหิน