WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 ครัวเอกปลาเผา สาขา2 (บ้านท่ามะเฟือง)

บริการ : อาหารไทย อาหารทะเล ปลาเผา และเครื่องดืม พร้อมดนตรี
บรรยากาศริมแม่น้ำโขง รับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง: อ.ท่าบ่อ

โทร.087-4336291,042-992722

 ร้านแดงแหนมเนือง

บริการ : อาหารเวียดนาม
และอาหารไทย อีสานแหนมเนือง

เปิดบริการ ทุกวัน

ที่ตั้ง: อ.เมือง

โทร.042-411961, 042-421202, 042-260646

 ร้านระเบียงแม่โขง

บริการ : อาหารเวียดนาม
และอาหารไทย อีสานร้านอาหาร
ชนะเลิศรางวัลอาหารปลาแม่น้ำโขง ประจำจังหวัดหนองคาย

ที่ตั้ง: อ.เมือง

โทร.042-460 689

 เรือนแพหายโศก

บริการ : อาหารไทย อีสาน
บรรยากาล่องแพแม่น้ำโขง

ที่ตั้ง: อ.เมือง

โทร.0 4241 2211

 
 
 
 
 
1
หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ
2
หลวงพ่อพระใส
3
วัดหินหมากเป้ง
4
วัดโพธิ์ชัย
5
พระธาตุบังพวน
6
วัดผาตากเสื้อ
7
วัดสว่างอารมณ์
8
วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์
9
ศาลาแก้วกู่