WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 ป้าพิมพ์ปลาเผา

บริการ : อาหารไทย-อีสาน ปลาเผา เจ้าอร่อยสุรินทร์

ที่ตั้ง :6/5, อ.เมือง

โทร. 081 977 0096

 
 ร้านอาหารลานช้าง

บริการ : อาหารไทย อีสาน ไก่ยาง ปลาเผา กุ้งเผา เมือง สุรินทร์

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 087-9662000,087-9663000

 
 แป๊ะตี๋ ภัตตาคาร

บริการ : อาหารไทย จีน เจ้าดังเมืองสุรินทร์ รับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 044-511682

 
 ร้านทิพย์รส

บริการ : อาหารเจ้าเก่า เจ้าดังเมืองสุรินทร์ เมนูเด็ด หมูแดง หมูเค็ม สุดอร่อย

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 044-511682