WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

เรือนแพครัวสุพรรณ

บริการ : อาหารไทย บรรยากาศริมน้ำ อาหารอร่อย สด รับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร.035-523057

 
นพรัตน์ภัตตาคาร

บริการ : อาหารไทย-จีน และรสชาติ
อาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบ
และเครื่องปรุงชั้นดี
โดยปราศจากผงชูรส

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร.035-511708

 
ร้านกุ้งเป็น (เจ๊เน้ย)

บริการ : อาหารไทย กุ้งแม้น้ำ สด ใหม่ ทุกวัน รับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง : อ.สามชุก

โทร.035-504273

 
สุรชัยปลาเผา

บริการ : อาหารไทย อีสาน ปลาช่อนนาอบฟาง เจ้าดังสุพรรณ

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร.081-7636102

 
 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
2
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
3
วัดพระรูป
4
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
5
วัดแค
6
วัดพระนอน
7
วัดประตูสาร
8
วัดไผ่โรงวัว
9
วัดบ้านกร่าง