WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ร้านเสบียง

บริการ : อาหาร ไทย อาหารเหนือ
และอาหารพื้นบ้านเหนือ

ที่ตั้ง :อ. เมือง

ทร.0-5421-8783,0-5431-5085

   
ร้านแอ่วอิ่ม

บริการ :อาหารไทย และอาหารเหนือ
รสชาติดี่งเดิม พร้อมห้องพักบรรยากาศดี

ที่ตั้ง : อ. แจ้ห่ม

ทร.0-5435-7019, 08-9854-2975

   
ร.ริมน้ำ

บริการ :อาหารไทย อาหารเหนือ
บรรยากาศสวยนกลางน้ำ รับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง :อ.เมือง

ทร.085-0379054

   
ร้าน ธาราบุรี

บริการ :อาหารไทย อาหารเหนือ
บรรยากาศริมน้ำ รับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง :อ.เมือง

ทร.085-0342001

   
 
 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
   
1
วัดพระธาตุลำปางหลวง
2
พระธาตุจอมปิง
3
วััดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
4
วัดเจดีย์ซาวหลัง
5
วัดอักโขชัยคีรี
6
วัดศรีรองเมือง  
7
วัดพระธาตุเสด็จ 
8
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
9
วัดป่าฝาง หรือ วัดศาสนโชติการาม