WWW.TRAVEL2GUIDE.COM
 

 
 เฮือนฮอม

รายการอาหาร :อาหารไทย
พื้นเมืองเจ้าดัง ข้าวซอย แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง ยำผักกูด ฯ

ที่ตั้ง : อ.ในเวียง ริมแม่น้ำน่าน

โทร. 054-771400,054-711400

 สุริยาการ์เด้น

รายการอาหาร : บริการอาหารไทย บรรยากาศติดริมน้ำ รับจัดงานเลี้ยง

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 054-710687 , 054-772980

 สวนอาหารวังปลาหน้าเขื่อน

รายการอาหาร : อาหารไทย
บรรยากาศริมเขื่อน บริการ
รับจัดเลี้ยง คณะทัวร์

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร.089-0734688 , 081-8085588

 ร้านครัวเมนูปลาเพื่อสุขภาพ

รายการอาหาร :อาหารเมนูปลาเพื่อสุขภาพ รับจัดเลี้ยง และนอกสถานที่

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 083-1246044,085-0672422