WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 ภูทะเลซีฟู้ด เกาะช้าง

รายการอาหาร :อาหารไทย
อาหารทะเล สดใหม่จากทะเล บริการเป็นกันเอง รับคณะกรุ๊ปทัวร์

ที่ตั้ง : เกาะช้าง

โทร. 039-551 300, 081-863 9213

   
 เรือนไทยซีฟู๊ด เกาะช้าง

รายการอาหาร :อาหารไทย
อาหารทะเล สดใหม่จากทะเล บริการเป็นกันเอง รับคณะกรุ๊ปทัวร์

ที่ตั้ง :อ.เกาะช้าง

โทร. 087-0001662

   
 ไอยราซีฟู้ด เกาะช้าง

รายการอาหาร :อาหารไทย
อาหารทะเล สดใหม่จากทะเล บริการเป็นกันเอง รับคณะกรุ๊ปทัวร์

ที่ตั้ง :อ.เกาะช้าง

โทร. 039-557-233, 081-751-0058

   
 ร้านชาวเล

รายการอาหาร :อาหารไทย
อาหารทะเล สดใหม่จากทะเล บริการเป็นกันเอง รับคณะกรุ๊ปทัวร์

ที่ตั้ง :อ.เกาะช้าง

โทร. 039-555081-3 , 085-1917203