WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 บ้านไม้ริมน้ำ แปดริ้ว

บริการ : อาหารไทย ทะเล ริมแม่น้ำบางปะกง อาหารสดสะอาด รสชาติ อร่อย

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 038-512064

 
 เรือนร่มไทร

บริการ : อาหาไทย ใต้ร่มไทรงาม ริมน้ำบางปะกง อร่อย สดใหม่ทุกวัน

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 090-4074007

 
 มธุรส เรือนแพ

บริการ : อาหารไทย ทะเล จีน บรรยากาศ ริมแม่น้ำบางประกง

ที่ตั้ง :อ.เมือง

โทร. 038-511 958

 
 ร่มไม้สายธาร

บริการ : อาหารไทย ทะเล ท่ามกลางธรรมชาติใต้ร่มไม้ ริมสายน้ำ

ที่ตั้ง : อ.บางคล้า

โทร. 038-542794

 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
ศาลหลักเมือง
2
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
3
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)
4
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
5
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)
6
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ
7
วัดโพธิ์บางคล้า
8
วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)
9
วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร)