ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้าเอ่ยถึงสถานที่ทองเที่ยว หน้าหนาว สุดโรแมนติก ต้องไปเที่ยว “ปางอุ๋ง” เป็นสถานที่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีบรรยากาศที่สวยงามมาก และเหมาะแก่การพักผ่อน กางเต็นท์ นอนชมดาวริมทะเลสาบ สายลมที่เย็นช่ำจับใจ ตื่นเข้า ทะเลหมอกปรกคุมทั่วผืนน้ำ ที่เย็นช่ำ พายเรือพาคู่รัก สัมผัสสายหมอก สุดโรแมนติกจริงๆ

บรรยากาศสุดโรแมนติก และพักผ่อนสบาย ที่ปางอุ๋ง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงนักท่องเที่ยว สามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเขาหลากเผ่า ชิมกาแฟสดจากสวน ชมธรรมชาติและทัศนียภาพของป่าสนสองใบสนสามใบล้อมรอบอ่างเก็บ น้ำอันกว้างใหญ่ ซึ่งโอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม "อุ๋ง" หมายถึงที่ลุ่มต่ำคล้ายกะทะใบใหญ่ มีน้ำขังเฉอะแฉะ เดิมบริเวณนี้เป็นสถานที่ทำไร่ฝิ่นของชาวเขา ปัจจุบันปลูกพรรณพืชดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสันโดยรอบและสมุนไพรที่เป็น ประโยชน์ในด้านอาหารและแพทย์แผนไทย ซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูงและอากาศเย็น พร้อมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นซึ่งกำลังจะสูญพันธ์อย่างเขียดแลว เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติและความสงบเงียบ การเข้าชม ปางอุ๋ง เปิดให้เข้าพื้นที่ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.ทุกวัน เท่านั้น และ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นต้นไป ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน จะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวที่ปางอุ๋ง และระเบียบการเข้าเยี่ยมชมดังนี้

1.นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าพัก หรือ นำเต็นท์มาเอง หรือเที่ยวชมปางอุ๋ง จะต้องติดต่อขอรับบัตรอนุญาต ภายในเวลา 17.00 น. ได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน ก่อนเข้าชมโครงการ

2.กรณีต้องการจองเกสท์เฮ้าส์ หรือเต็นท์ของโครงการ จะต้องไปชำระเงินที่ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน ก่อนพร้อมรับบัตรอนุญาตเพื่อใช้เป็นบัตรผ่านทาง กรณีบ้านพักและเกสท์เฮ้าส์ริมทะเลสาบเต็ม ทางศูนย์ฯ จะจัดให้ท่านเข้าพักเกสท์เฮ้าส์ของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านรวมไทย

3. กรณีจองเกสท์เฮ้าส์ไว้ และนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าพักตามวันที่จองได้ ทางศูนย์ฯ จะไม่คืนเงินให้ แต่จะให้เลื่อนวันเข้าพักได้ภายใน 3 เดือน (กรณีมีห้องว่าง)

4. จุดตรวจรับบัตรอนุญาต จะมี 2 จุด คื่อ

- จุดแรก คือ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านนาป่าแปก (ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 10 กม.)

- จุดที่สอง คื่อ ทางเข้าหมู่บ้านรวมไทย

สอบถามเพิ่มเติมการรับบัตรอนุญาต ที่ ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 053 611 244, 053 611 649

ที่อยู่ติดต่อ

  • - ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053 611 244
  • - หัวหน้าโครงการพระราชดำริ ปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
  • - โทร. 081 783 3981, 053 692 056สิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่โครงการฯ มีบ้านพัก เกสท์เอ้าส์ และพื้นที่ให้กางเต็นท์

☁ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

ปาย

ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ

โครงการหลวงแม่ลาน้อย

ถ้ำน้ำลอด