WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ปากน้ำประแส ป่าชายเลน ชุมชนบ้านแสมภู่ ทุ่งโปรงทอง เป็นจุดชมวิวของผู้ที่ได้มาเที่ยว เพราะสามารถยืนมองได้อย่างรอบตัว 360 องศา ต้นโปรงที่ ขึ้นกันอย่างหนาแน่นนั้น เมื่อยามที่ยอดของต้นโปรงทอง โดนแสงแดดในช่วงเช้า และช่วงเวลาเย็นๆ จะเห็นความสวยงามดั่งสีทอง สมกับชื่อโปรงทอง สร้างความประทับใจ และสดชื่นเมื่อได้มาสัมผัส และเห็นความงามที่ แอบซ่อนอยู่แห่งนี้ที่ ปากน้ำประแส ระยอง

จุดชมทุ่งโปรงทอง หากเดินมาตามสะพานไม้ระยะทางกว่า 1 ก.ม. จะมาสิ้นสุดที่ตรงศาลาริมชายฝั่ง

 
จุดชมทุ่งโปรงทอง หากเดินมาตามสะพานไม้ระยะทางกว่า 1 ก.ม. จะมาสิ้นสุดที่ตรงศาลาริมชายฝั่ง
 
 

เวลาทำการ : ประมาณ 06.00 น. – 18.00 น.
ที่อยู่ : ชุมชนบ้านแสมภู่ หมู่ 7 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
ข้อมูลการท่องเที่ยว เทศบาลปากน้ำประแส แฟกซ์ : 038-661-720-1 ต่อ19