WWW.TRAVEL2GUIDE.COM
 

 
  ต้นคูณรีสอร์ท

บริการ : บ้านพักบรรยากาศธรรมชาติ รีสอร์ทอยู่ในเมือง สุรินทร์

ที่ตั้ง :417-418 ถ.สุรินทร์-สังขละ ต.นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 32000

โทร. 044-530077

 
 
  โรงแรมมาติน่า

บริการ :ห้องพักราถูก ในสุรินทร์ บริการจัดเลี้ยง และสัมณา

ที่ตั้ง : 277 หมู่ 14 บ้านระหาร ถนนพิชิตชัย ต.นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 32000

โทร. 044-713555

 
 
 โรงแรม ทองธารินทร์

บริการ :ห้องพักหรู ในเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมสัมนา

ที่ตั้ง :28 ถ-ดอนตาล ต. ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

โทร. 042-615444

 
 
 โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก

:บริการ : ห้องพักสไตลโมเดิร์น พร้อมสระว่ายน้ำ และร้านอาหาร รับจัดเลี้ยง และสัมนา

ที่ตั้ง : 99 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

โทร. 044-713980