WWW.TRAVEL2GUIDE.COM
 

 
ยะลามายเฮ้าส์

บริการ : โรงแรมในเมือง ยะลา พร้อมห้องประชุมสัมนา

ที่ตั้ง : 109 ถนนรัฐคำนึง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000

โทร. 073-213147

 
บ้านไข่รีสอร์ท

บริการ : รีสอร์ทในเมืองยะลา สะอาด เดินทางสะดวก

ที่ตั้ง :118 ถ.คูหามุข ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

โทร.073-222774-6

 
โรงแรมยะลารามา

บริการ : ที่พักราคาถูก ยะลา เดินทางในเมืองสะดวก

ที่ตั้ง : อำเภอเมืองยะลา ยะลา

โทร. 073-212563

 
โรงแรมปาร์ควิว

บริการ : ที่พักราคาถูก ยะลา เดินทางในเมืองสะดวก

ที่ตั้ง : 2-18 ถ.จงรักษ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ยะลา.

โทร. 073-217001-9