WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ตลาดเก้าห้อง ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดเก้าห้องเป็นตลาดเล็ก ในชุมชนเก่แก่าที่ยัง คงสภาพความเป็นอยู่ แบบดั่งเดิม และเป็นตลาดเก่าแ่กอยู่ริม แม่น้ำที่จีนมีอายกว่า 100ปี สร้างรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเก้ลาเจ้าอยู่หัว

ตลาดเก้าห้อง ก่อสร้างโดยชาวจีนชื้อ " ฮง" ประกอปอาชีพค้าขาย และรับเหมาก่อสร้างจนร่ำรวย จึงต่อแพค้าขายอย่างถาวรอยู่หน้าบ้านเก้าห้อง แล้วเปี่ลนมาชื่อมาเป้น "นายบุญรอด เหลียงพาณิช" เพื่อความสะเดวกต่อการค้าขายด้วยกิตติศัพท์ความ ร่ำรวยของนายบุญรอด ล่วงรู้ไปึถึงหมู่โจรจึง
ถูกปล้น ทรัพทไปจำนวนหนึ่ง ทางอำเภอสามารถ จับโจรได้ทั้งหมด พร้อมนำทรัพสินมาคืน ต่อมา
นายบุญรอดได้สร้าง ตลาดบนฝั่งริมแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามกับบ้านเก้าห้อง และย้ายไปขายบนบก
จึงเกิดเป้นตลาดขึ้นมา และเป้นศูนย์กลางการ ค้าขายของชาวจีนในทุ่ง ฝากตะวันออกของ
บางปลาม้า ทั้งยังเป็นทาง ผ่านของเรือเมล์ โดยสารระหว่าง สุพรรณ-งิ้วราย

คำว่า "เก้าห้อง" นำมาจากชื่อ "บ้านเก้าห้อง" ซึ่งเป้นบ้านของขุนกำแหงฤทธิ์ ตั้งอยู่ริมน้ำข้าง
วัดลานคา และอยู่ตรงข้ามตลาดเก้าห้อง เป็นบ้านเรือนไทยฝาประกน ใต้ถุนยกสูงภาย
ในบ้านแบ่งออกเป้นเก้าห้อง

พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง เก็บเอาเรื่องราว ของใช้ และอุปกรณ์การดำรงค์ชีวิตในอดีต ของชาวตลาดเก้าห้อง ไว้มากมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมกัน พร้อมทั้งมีโต๊ะลงชื่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มา
ท่องเที่ยวตลาดเก้ห้องแห่งนี้

ร้านกิมกุ่ย เป็นร้านค้าโบราณ ภายในร้านมีสินค้าเก่าโ้ชว์มากมาย อายุบางชิ้นเกิบ 100 ปี

 

อาหารและของฝาก เป็นขนมเปาะเปี้ย (ร้านตั้งเซ่งกี่) และใส้อั่ว (ร้านบุญชู) ตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้ามากมายให้เลือก ซื้อของติดไม้ติดมือกันกลับบ้าน

     
 

 


 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
2
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
3
วัดพระรูป
4
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
5
วัดแค
6
วัดพระนอน
7
วัดประตูสาร
8
วัดไผ่โรงวัว
9
วัดบ้านกร่าง